Minister Bart Somers steekt even zelf de handen uit de mouwen bij melkveebedrijf ’s Jongers in Kontich. 

Minister Bart Somers steekt even zelf de handen uit de mouwen bij melkveebedrijf ’s Jongers in Kontich. ©  koen fasseur

Boerenbond geeft in Kontich minister Bart Somers beeld over uitdagingen in landbouw

Kontich -

Op uitnodiging van de Boerenbond bracht Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open Vld) donderdag een bezoek aan het melkveebedrijf van de familie ’s Jongers in Kontich. Er werd van gedachten gewisseld over de uitdagingen en problematieken als de druk op gronden en wetgevingen die dikwijls haaks op mekaar staan.

Als jonge, ambitieuze landbouwer wordt Jan ’s Jongers (32) daar ook dagelijks mee geconfronteerd. Eind 2017 nam hij het landbouwbedrijf met melkvee in de Pierstraat over van zijn ouders René en Lieve. Het bedrijf dat in 1982 werd opgestart, heeft momenteel 140 melkkoeien ‘onder dak’.

“In 2017 hebben we een nieuwe, open stal gebouwd en kregen we een vergunning voor 200 dieren”, vertelt Jan. “Het jongvee, dat voordien elders was ondergebracht, konden we zo ook verhuizen. Om goed te zijn, zouden we echter moeten gaan naar een vergunning voor 250 dieren. Maar door het ‘stikstofverhaal’ gaat dat momenteel niet. Volgens de instanties zijn we een van de gunstigst gelegen bedrijven. Niettemin halen we een impactscore inzake stikstof van 0,12% waar de norm op 0,1% is gelegd. We zouden daardoor 30% moeten reduceren.”

“In afgesloten stallen zou dat met de nieuwste technieken haalbaar zijn, maar dat staat dan weer haaks op het dierenwelzijn en -comfort dat open stallen voorschrijft”, weet Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

 

 ©  koen fasseur

“Voor die nieuwe technieken is het ook wachten op een duidelijk wettelijk kader”, geeft Jan ’s Jongers de boodschap. “Momenteel zit alles muurvast. Wat we nodig hebben, is rechtszekerheid op langere termijn. Gaan we meer dieren kunnen houden of moeten we ons jongvee opnieuw verhuizen naar elders? We weten het op dit moment niet.”

Wat daar nog bij komt, is de grote druk op gronden met fors stijgende prijzen als gevolg. “Dat merk ik ook binnen eigen stad en de regio”, zegt minister Bart Somers. “Een van de problemen is het ‘oneigenlijk’ gebruik van landbouwgrond, om bijvoorbeeld gewoon paarden op te stallen. In een stedelijke omgeving is er zeker ook nood aan grond voor andere doeleinden, maar we moeten er toch over waken dat grond waarvoor deze bestemd is niet al te makkelijk wordt ‘opgeofferd’. Dat is toch een serieuze denkoefening die moet worden gemaakt”, geeft hij toe.

“Uit de cijfers die hier werden voorgelegd, blijkt dat eenderde van landbouwgrond in de provincie Antwerpen een oneigenlijk gebruik kent. Dat is toch al wat”, voegt Jan ’s Jongers nog toe. “Je kan proberen met landbouwers die er de brui aan geven een overeenkomst te maken, maar op een bepaald moment stopt dat ook.”

Bart Roggeman