Bijna zes op de tien Antwerpenaren vindt het een goed idee om van de Turnhoutsebaan een fietsstraat te maken. ©  PDR

GVA-peiling: Bijna zes op de tien Antwerpenaren zijn blij met Turnhoutsebaan als fietsstraat

Mobiliteit -

Verkeersveiligheid moet de absolute topprioriteit zijn van het stadsbestuur, volgens de Antwerpenaar. Dat blijkt uit de peiling van Gazet van Antwerpen. Bijna zes op de tien vinden het ook een goed idee dat de Turnhoutsebaan een fietsstraat wordt.

Jan Stassijns

GVA-peiling


8 op de 10 Antwerpenaren woont graag in de stad en toch zegt meer dan de helft dat de verkeersveiligheid de laatste jaren niet is toegenomen. De Antwerpenaar is chauvinistisch, maar bovenal ook kritisch. Vandaag belichten we het thema MOBILITEIT, wat de absolute prioriteit moet krijgen, blijkt uit de peiling van Gazet van Antwerpen.   

‘Ik heb het gevoel dat de verkeersveiligheid in Antwerpen is toegenomen’. Het is één van de stellingen die onderzoeksbureau iVox in opdracht van Gazet van Antwerpen stelde aan duizend Antwerpenaren. Meer dan de helft antwoordde het daar niet mee akkoord te zijn.

Net geen 38% vindt dat de verkeersveiligheid slecht is aangepakt in de stad, ten opzichte van 29,5% die vindt dat er goed werk is geleverd. Een kwart (25,9%) ziet geen wezenlijk verschil.

Met andere woorden: het Antwerpse stadsbestuur scoort geen al te goede punten.

Dat blijkt ook uit de lijst met prioriteiten. Verkeersveiligheid prijkt op de eerste plaats in de thema’s die volgens de Antwerpenaar het meest dringend aangepakt moeten worden. Bij meer dan een kwart staat het ook in de top 3.

Turnhoutsebaan als fietsstraat

Het moet dus niet verwonderen dat de beslissing van Vlaams minister voor Mobiliteit, Lydia Peeters (Open Vld), om van de Turnhoutsebaan een fietsstraat te maken, veel steun vindt. Bijna zes op de tien vinden het een goed idee. Een derde van de Antwerpenaren is het idee niet genegen.

LEES OOK:

Auto verliest terrein

De fiets blijft het veruit het favoriete vervoersmiddel en prijkt helemaal bovenaan. Ruim een derde (33,6%) verkiest de fiets boven verplaatsingen te voet (29,7%) en het openbaar vervoer (18,3%). De auto staat pas op de vierde plaats 12,9%.

Ook voor de dagelijkse verplaatsingen grijpt de Antwerpenaar naar de fiets (21,1%). Slechts één op de tien gebruikt elke dag de wagen.

En hoewel de (deel)steps het straatbeeld in de stad domineren, tot spijt van wie het benijdt, blijkt het aantal gebruikers erg beperkt.

LEES OOK. Analyse: Vraag naar meer verkeersveiligheid verdient opvolging

Koen Kennis (N-VA): “Cijfers bewijzen dat modal shift werkt”
Antwerps schepen van Mobiliteit, Koen Kennis (N-VA) heeft zich ook over de cijfers gebogen. Dat de Antwerpenaar verkeersveiligheid hoog in het vaandel draagt, vindt hij de logica zelve. “Niemand die er aan twijfelt dat het enorm belangrijk is”, zegt Kennis. “Wij zijn daar permanent mee bezig.”

  “Ik zie ook dat een derde vindt dat het goed wordt aangepakt”, zegt schepen Koen Kennis. Antwerpenaren blijven kritische mensen en ik reken mezelf daar ook bij. En daarom blijven we ons ook inzetten om die verkeersveiligheid te verhogen.”

“Wat me vooral opvalt, is dat de modal shift werkt”, gaat de schepen verder. “Heel wat mensen laten hun auto thuis staan en zoeken naar alternatieven. 40% neemt minstens wekelijks het openbaar vervoer en erg veel stadsgenoten nemen de fiets. Tegelijkertijd is er toch nog steeds 45% dat minstens wekelijks de auto gebruikt en uit onze eigen cijfers blijkt dat 80% van de Antwerpse gezinnen een auto heeft. Als ik dan hoor dat sommigen in de cijfers het bewijs zien dat we alle straten moeten dichtsmijten, heb ik toch mij bedenkingen. Antwerpen is een stad die leeft. We trekken ook veel bezoekers aan en zij komen niet allemaal met de fiets. De stad moet dus ook toegankelijk blijven.”

“Dat betekent niet dat we niet meer ruimte willen creëren voor de actieve weggebruiker”, benadrukt Kennis. “Ook daar zijn we permanent mee bezig. Kijk naar de Turnhoutsepoort op de Singel, om maar één voorbeeld te geven. Daar hebben we bijzonder veel ruimte gecreëerd, wat het ook veel veiliger heeft gemaakt. We richten woonerven in, zones 30, fietsstraten en dat gaan we meer en meer doen. Maar we stappen niet mee in een verhaal dat de auto wil wegpesten.”

Over het feit dat er een groot draagvlak is om van de Turnhoutsebaan een fietsstraat te maken, herhaalt Kennis wat hij al eerder zei. “Het is veel veiliger om gescheiden fietspaden aan te leggen, maar daarvoor moet de minister (Lydia Peeters, Open Vld, Vlaams minister van Mobiliteit, red.) eerst een reeks andere zaken opnemen. We moeten zorgen dat het veilig blijft en als ik de analyse van de verkeerspolitie lees en de adviezen van Fietsberaad over waar je best wel en geen fietsstraat inricht, ben ik niet overtuigd.”

Verkeersdeskundige Dirk Lauwers: “Foute keuze mobiliteitsbeleid”  
Het Antwerpse mobiliteitsbeleid is niet aangepast aan hoe de Antwerpenaar zich door zijn stad verplaatst. Dat concludeert verkeersdeskundige Dirk Lauwers (UAntwerpen) op basis van de bevraging.


Meer dan de helft van de Antwerpenaren vindt dat de verkeersveiligheid de afgelopen jaren niet is toegenomen. In het lijstje met thema’s die volgens hen prioritair aangepakt moeten worden, staat verkeersveiligheid bovenaan. Volgens verkeersdeskundige professor Dirk Lauwers (UAntwerpen), is het nu aan het Antwerpse stadsbestuur om met deze cijfers aan de slag te gaan.

“De laatste vijf jaar zie je dat het aantal ongevallen met voetgangers in de stad constant is gebleven. Het aantal ongevallen met fietsers is met een derde toegenomen. Met conflictvrije kruispunten kom je al een eind, maar er is nood aan een verkeersveiligheidsplan. Het laaghangend fruit is geplukt. Nu moet het stadsbestuur keuzes durven maken. De roep van de Antwerpenaar om meer verkeersveiligheid wringt met het feit dat er te veel auto’s rondrijden in stad. Een op de tien Antwerpenaren kiest voor de auto voor zijn of haar verplaatsingen. De rest kiest voor alternatieven. Dat mobiliteitsgedrag zie je ook in andere Europese steden, alleen wordt daar meer ruimte gegeven aan fietsers en voetgangers. In Antwerpen is zowat 90% van de infrastructuur voor de auto ingericht. Dan kan je de vraag stellen voor wie het Antwerpse mobiliteitsbeleid gevoerd wordt. Voor de Antwerpenaar die volop voor de alternatieven kiest? Of voor de mensen van buiten de stad die met de auto in de stad moeten geraken en tot in de smalste woonstraat ongehinderd doorgang krijgen of er een parkeerplaats mogen zoeken. Als de stad deze resultaten niet aangrijpt om haar visie te veranderen, blijft het een beleid dat gericht is op de Schotenaar en Brasschatenaar.” 

Wies Callens van de Fietsersbond: “Meer ruimte voor actieve weggebruiker”  
De Fietsersbond hoort in de cijfers een duidelijke roep van de actieve weggebruikers – fietsers en voetgangers – om meer ruimte. “Als je de keuze maakt ten voordele van die actieve weggebruiker, komt dat ook de verkeersveiligheid ten goede”, zegt woordvoerder Wies Callens.


De fiets is het favoriete vervoersmiddel van de Antwerpenaar en dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren van de Fietsersbond. En dat verkeersveiligheid prioriteit is, is voor de organisatie geen verrassing. “Zeker als je weet dat het in Antwerpen wel eens fout loopt”, zegt Callens. “Het aandeel actieve weggebruikers is groter dan dat van de autogebruiker. Dan zou je als beleidsmaker toch eens moeten nadenken over het gevoerde en-en-beleid, want als we de resultaten naast elkaar leggen, zien we een duidelijke roep van de actieve weggebruiker om meer ruimte. En toch moeten zij het vaak stellen met de restruimte en weegt de doorstroming van de auto zwaarder door. We kunnen concluderen dat het anders kan en mag van de Antwerpenaar. En er zijn voorbeelden genoeg in het buitenland waar de auto niet wordt weggepest, maar waar wel duidelijk een keuze wordt gemaakt voor die actieve weggebruiker. Ook in eigen land. Kijk naar Gent, waar 20% minder verkeersongevallen zijn gebeurd in het eerste jaar na de invoering van het circulatieplan. Als je de keuze maakt ten voordele van die actieve weggebruiker, komt dat ook de verkeersveiligheid ten goede.”
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Meest gelezen