De omgeving van OC ’t Centrum in de Dorpsstraat zal worden uitgerust met camera’s. 

De omgeving van OC ’t Centrum in de Dorpsstraat zal worden uitgerust met camera’s. © Elke Lamens

Zeven camera’s moeten overlast aan ontmoetingscentrum indijken

Sint-Lenaarts -

Zeven camera’s aan het ontmoetingscentrum ’t Centrum kunnen operationeel worden gemaakt. De gemeenteraad heeft positief advies gegeven. Ze moeten de overlast daar in beeld brengen. “Nuttig hulpmiddel, maar geen sluitende oplossing”, benadrukt burgemeester Sven Deckers (N-VA).

De omgeving van het ontmoetingscentrum wordt geplaagd door onder meer vandalisme, geluidsoverlast, hangjongeren en druggebruik. Er werd ook al ingebroken in de bibliotheek. “Bij de bouw was er in camerabewaking voorzien, maar niet actief. Aan de hand van de beelden willen we de daders kunnen herkennen, maar ook de slachtoffers en getuigen, en kan er door de politie gevolg aan worden gegeven. Daarnaast rekenen we op een afschrikkingseffect en dus is het ook een vorm van preventie.”

De buurt zal worden geïnformeerd over het cameratoezicht op de plaatsen die men betreedt. De gemeente is houder van de opgenomen beelden en zal de personen aanduiden die toegang hebben tot de verwerking van de beelden en aan wie die gegevens kunnen worden meegedeeld.”

Deckers stelt uitdrukkelijk dat er wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de korpschef omtrent de bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer. Na interpellatie van raadslid Patrick Van Assche (Vlaams Belang) is overeengekomen om jaarlijks de verwerking van de beelden te evalueren.

 (ella)

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio