Het magazine werd donderdagmiddag gelanceerd. 

Het magazine werd donderdagmiddag gelanceerd. © rr

Borgerhoutse senioren krijgen met ‘Grijs’ eigen magazine

Borgerhout -

De Borgerhoutse senioren krijgen deze week het nagelnieuwe magazine ‘Grijs’ in de bus. Dat magazine is gemaakt voor en door Borgerhoutse senioren en wil enerzijds informeren en amuseren maar vooral mensen dichter bij elkaar brengen.

Het nieuwe magazine wordt gelanceerd door het district Borgerhout. Op de cover van de eerste editie prijkt 65-plusser en bekend Borgerhouts gezicht Sadik Akhandaf. Naast een interview met hem, informeert het magazine onder meer over culturele activiteiten, het seniorenaanbod, de wachtdienst van de apothekers,… 

‘Grijs’ werd samen met Borgerhoutse senioren gemaakt. “Omdat computers niet op alle vragen kunnen antwoorden hebben wij ‘Grijs’ gemaakt voor iedereen”, zegt Linda Jansen van de redactieraad.

Het eerste nummer van het magazine valt deze week in de brievenbus van alle 65-plussers en zal ook in de verschillende dienstencentra te vinden zijn. “Sinds het schrappen van het A-Blad door de stad, hadden we als district bijna enkel nog digitale kanalen om onze inwoners te informeren”, zegt districtsschepen voor senioren Ben Van Duppen (PVDA). “Tijdens de coronacrisis werd duidelijk dat dit lang niet genoeg is om iedereen te bereiken. Dit magazine is een eerste les die we getrokken hebben.”

Het eerste nummer is een testnummer. “Met de feedback die we daarop krijgen, zullen we bekijken of ‘Grijs’ een apart magazine kan blijven, of dat het een katern wordt in de opvolger van het Borgerblad. We willen vooral tot een goede dialoog komen met onze senioren.”

 evw

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio