De vierde grotere turbine zou ook een impact hebben op de omgeving van de cité en het beschermde Casino Gompel. 

De vierde grotere turbine zou ook een impact hebben op de omgeving van de cité en het beschermde Casino Gompel. © Tommy Maes

Vlaamse regering bevestigt geweigerde vergunning voor 4de windturbine bij AGC

Mol -

De Vlaamse regering weigert in beroep een omgevingsvergunning voor een vierde windturbine op industriezone Berkebossen in Mol Gompel. Eerder had de provincie Antwerpen de vergunning geweigerd na ongunstig advies van het gemeentebestuur.

Energiebedrijf Luminus wilde een vierde windturbine bouwen en exploiteren op de bedrijfsterreinen van AGC op industriezone Berkebossen in Mol Gompel. Met een tiphoogte van 200 meter zou die turbine een stuk groter worden dan de drie windturbines die er nu al staan. Door die omvang vreesden buurtbewoners een grote impact op de omgeving.

Het schepencollege van Mol gaf een negatief advies aan het dossier en de deputatie van de provincie Antwerpen weigerde in april de omgevingsvergunning. Luminus ging daarop in beroep bij de Vlaamse regering, maar die volgt dus de provincie en het gemeentebestuur.

De bestaande drie windturbines.

De bestaande drie windturbines. © Tommy Maes

“De argumenten van de Vlaamse regering zitten in de lijn van de bezwaren die we als schepencollege in ons advies hebben gegeven”, zegt schepen van ruimtelijke ordening André Verbeke.

“Zo gebeurt de inplanting van de nieuwe turbine niet in lijn met het kanaal. Dat vergroot ook de visuele impact van de turbines op de nabijgelegen woonbuurt. Ook de tiphoogte van 200 meter was een reden van ons negatief advies. Luminus motiveert die grootte van de windturbine vanuit het principe van ‘energetische maximalisatie’, maar volgens de Vlaamse regering is dat geen argument om de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving slechter te maken.”

Erfgoedwaarden

De geplande locatie voor de vierde turbine speelde ook een rol. “Zo stelt de Vlaamse overheid dat de grotere turbine de erfgoedwaarden van de tuinwijk Cité en het beschermde Casino van Gompel verstoort. De aangevraagde turbine komt zelfs op amper 350 meter van de voorgevel van het casino.”

Een ander argument dat de Vlaamse regering geeft tegen de vierde windturbine is het feit dat er geen effecten op de natuur, vogels en vleermuizen kunnen worden uitgesloten. Na deze weigering van de Vlaamse regering kan Luminus beslissen over de stopzetting van het dossier of eventuele verdere juridische stappen nemen.  (Tommy Maes )

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio