Scholen, bib, gemeente en Cego werken samen om meer kinderen aan het lezen te krijgen. 

Scholen, bib, gemeente en Cego werken samen om meer kinderen aan het lezen te krijgen. © RR

‘Essen leest’ bevordert lezen bij zes - tot twaalfjarigen nog tot zomer 2022

Essen -

Het leesbevorderingsproject voor Essense basisscholen ‘Essen leest’ wordt verlengd tot 31 augustus 2022. Het project startte in september 2020. Intussen heeft elke school ook een eigen bib.

De zes basisscholen krijgen hierbij steun van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO), Iedereen Leest vzw, de bib en de gemeente. De scholen en de bib werken intensief samen om een kwaliteitsvol boekenaanbod voor leerlingen tussen zes en twaalf jaar op te bouwen.

Elke leerling krijgt een persoonlijk eekhoornpasje waarmee die terecht kan in de hoofdbib en de eigen schoolbib met vijf boeken als startcollectie. Dit pakket wordt dan aangevuld met de schoolcollectie en nieuwe boeken.

Coaches van CEGO zorgen voor professionele begeleiding in de scholen en organiseren vormingen en netwerkmomenten en brengen het ‘lezen op school’ in kaart.  (ella)

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio