Deze villa blijft voorlopig staan. Normaal zou ze afgebroken worden voor appartementen. 

Deze villa blijft voorlopig staan. Normaal zou ze afgebroken worden voor appartementen. © kma 

Vergunning luxeflats naast Albertkanaal op plaats waar nu luxevilla staat geweigerd

Oelegem -

De gemeente Ranst heeft de aanvraag voor de bouw van 21 appartementen in de Rundvoortstraat naast het Albertkanaal in Oelegem geweigerd. Het gaat om het perceel waar nu nog een luxevilla uit 2006 op staat, die voor dit nieuw project afgebroken zou moeten worden. Het is afwachten of de aanvrager, Bouwwerken Bertels uit Pulderbos, in beroep gaat bij de provincie Antwerpen.

Kristin Matthyssen

Het terrein grens aan het perceel waar Trippp Invest uit Malle een complex van 24 appartementen en zes woningen wil bouwen. Buurtbewoners reageerden toen massaal en bezorgden 950 bezwaarschriften aan het gemeentebestuur. De gemeente weigerde de vergunning, maar de aanvrager ging in beroep bij de provincie. Vorige maand raakte bekend dat ook de provincie de vergunning geweigerd heeft, onder meer omdat het te grootschalig is.

Het is nu afwachten hoe het met de aanvraag van Bouwwerken Bertels zal aflopen. Afgelopen zomer werden tijdens het openbaar onderzoek 315 bezwaren ingediend. Als bezwaren vonden de buurtbewoners het onder meer onaanvaardbaar dat een pas 15 jaar oude luxevilla met poolhouse en aanhorigheden gesloopt zou worden voor luxe-appartementen. Volgens de buurt is het project te grootschalig en kan de smalle Rundvoortstraat het te verwachten extra verkeer niet slikken. Voorts werd de landschapsverstoring vlak naast het jaagpad aangehaald. De buren vinden dat een verwijzing naar het woonproject van Axel Vervoordt in Wijnegem geen steek houdt, omdat hij dat ontwikkeld heeft in bestaande oude industriële gebouwen.

Een simulatie van het project, dat geweigerd werd door de gemeente. 

Een simulatie van het project, dat geweigerd werd door de gemeente. ©   BW

Het college van burgemeester en schepenen van Ranst volgt de bewoners grotendeels. De beoogde woondichtheid van 52 wooneenheden per hectare is te hoog en gaat de draagkracht van de omgeving te boven, motiveert de gemeente haar weigering. Een grotere woondichtheid dan 25 wooneenheden per hectare is in deze omgeving niet aangewezen.

De appartementen zouden hoog boven de andere woningen uittorenen, wat het gevoel van rust langs het kanaal doet verdwijnen. Volgens de gemeente is het verlies van groene ruimte ook te groot, vermits 53% van het perceel bebouwd of verhard wordt, dubbel zo veel als nu. De ontwikkelaar heeft geen mobiliteitstoets uitgevoerd, maar volgens de gemeente is de Rundvoortstraat niet uitgerust om al het bijkomend verkeer op te vangen.

De gemeente houdt de deur wel op een kier. Er is een inbreidingsproject mogelijk op die site, betoogt ze, maar rekeninghoudend met de schaal.

Het is nu afwachten of de aanvrager in beroep gaat.