Onder meer op het Mechelseplein zijn de terrassen door corona flink wat groter geworden. 

Onder meer op het Mechelseplein zijn de terrassen door corona flink wat groter geworden. © Patrick De Roo

Stad Antwerpen bekijkt in bepaalde zones of terras definitief uitgebreid kan worden

Antwerpen -

De regels rond de terrasuitbreidingen voor de horeca, in het leven geroepen door corona, worden op 1 januari aangepast. De komende maanden zal de stad Antwerpen het openbaar domein van haar horecakernen opnieuw onder de loep nemen en nieuwe plannen opmaken voor de terraslocaties. Zaken die buiten zo’n kern liggen, moeten zelf een aanvraag indienen willen ze hun terras definitief uitgebreid zien. De uitbreiding zal vanaf volgend jaar ook getaxeerd worden.

Elien Van Wynsberghe

De afgelopen coronaperiode hebben heel wat horecaondernemers een uitbreiding van hun terras aangevraagd. Velen hebben die uitbreiding ook gekregen. Die mogelijkheid wordt nog verlengd tot 31 december. Wie al een uitgebreid terras heeft en dat nog tot en met het einde van dit jaar wil laten staan, moet daar opnieuw melding van maken. Anders geldt de regel dat deze terrassen na 15 oktober moeten worden opgedoekt.

Volgend jaar begint de stad Antwerpen opnieuw met een schone lei. “We ronden dit jaar nog proper af volgens de bestaande coronaregels”, zegt schepen van Middenstand Koen Kennis (N-VA). “Volgend jaar beginnen we opnieuw vanaf nul.”

De komende maanden zal de stad Antwerpen zelf haar strategische horecakernen – de plaatsen waar veel horeca gecentreerd is – hertekenen. Het gaat dan onder meer om het gebied rond het Eilandje, de Sint-Jansvliet, de Gedempte Zuiderdokken en Zurenborg. Bedoeling is om tegen het voorjaar nieuwe plannen klaar te hebben met, waar mogelijk, definitief vergrote terraslocaties. “We gaan in deze kernen een volledige check van het openbaar domein doen om te zien hoe ver we hierin kunnen gaan”, legt Kennis uit.

De stad zal het openbaar domein van haar horecakernen opnieuw onder de loep nemen om te kijken waar de uitgebreide terrassen permanent kunnen blijven staan.

De stad zal het openbaar domein van haar horecakernen opnieuw onder de loep nemen om te kijken waar de uitgebreide terrassen permanent kunnen blijven staan. © Ondernemen in Antwerpen

De stad heeft van heel wat horecaondernemers de vraag gekregen of zij hun uitgebreide terrassen definitief mogen laten staan. Met die vraag wordt dus aan de slag gegaan. Voor de zaken die in de horecakernen gevestigd zijn, zal de stad dus op eigen initiatief onderzoeken wat mogelijk is. Horecazaken die buiten deze kernen gevestigd zijn en hun uitgebreide terras willen laten bestendigen, moeten zelf een aanvraag indienen.

“Bij de evaluatie van die aanvragen zullen we terugvallen op het bestaande reglement dat voor Covid-19 van kracht was. Er wordt dan vooral gekeken naar veiligheid. Dat is vaak een belemmerende factor. Brandweer en politie zullen ter plaatse een veiligheidscheck komen doen, als zij ‘nee’ zeggen, dan gaat het niet. Ook op evenementenpleinen zal een permanente terrasuitbreiding niet altijd mogelijk zijn.”

Horecataks is terug

Horecazaken die in 2022 nog steeds met een uitgebreid terras willen werken, moeten ook rekening houden met het feit dat de stad opnieuw de terrastaks zal invoeren. “Met de oppervlakte van het terras neemt ook de taks toe”, stelt Kennis. “De voorbije twee jaar moesten horecazaken die taks niet betalen.” Die maatregel was in het leven geroepen om het tijdens corona leefbaar te houden, maar wordt nu dus teruggeschroefd. “Zaakvoerders moeten dus een economische afweging maken.”

Vraag is hoeveel ondernemers zullen tekenen voor een permanent vergroot terras. “We duiken in het ongewisse. We hebben geen idee hoeveel mensen een aanvraag zullen indienen. Zijn dat er heel veel, dan doen we er alles aan om elke aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.”

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio