Opmerkelijke simulatie toont hoe Antwerpen onder water kan lopen door opwarming van de aarde

Antwerpen -

Uit een nieuwe studie van onderzoeksgroep Climate Central blijkt dat ruwweg vijftig grote kuststeden “ongekende aanpassingsmaatregelen” zullen moeten nemen tegen de opwarming van de aarde. Dat is nodig om te voorkomen dat ze door de stijgende zeespiegel worden verzwolgen. Ook voor Antwerpen hebben ze die denkoefening gemaakt.

wvb, jvo

Het onderzoek kwam tot stand in samenwerking met onderzoekers van de gerenommeerde Princeton University in de VS en het Potsdam Institute for Climate Impact Research in Duitsland. Het leidde tot opvallende visuele simulaties, die tonen wat er gebeurt als de planeet opwarmt tot anderhalve graad, drie graden of zelfs vier graden Celsius boven het pre-industriële niveau.

In opvallende simulatiebeelden tonen ze wat het effect van de stijgende zeespiegel zou zijn zonder maatregelen. Antwerpen wordt getoond ter hoogte van de kathedraal en de Grote Markt. In het slechtste scenario kan je zien hoe zowat de hele binnenstad onder water loopt.

Beweeg de lijn om de simulatie voor Antwerpen te bekijken (of op groter formaat via deze link):

Klimaatwetenschappers meldden in augustus dat de wereld nu al ongeveer 1,2 graden Celsius warmer is dan het pre-industriële niveau. De stijging moet volgens hen onder de anderhalve graad blijven, een kritieke drempel om de ernstigste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen.

Maar zelfs in het meest optimistische scenario, waarin de wereldwijde broeikasgasuitstoot vandaag zou beginnen te dalen en tegen 2050 tot nul zou worden teruggebracht, zal de temperatuurstijging nog steeds de grens van anderhalve graad overschrijden alvorens te dalen.

In minder optimistische scenario’s, waarbij de emissies tot na 2050 blijven toenemen, zou de planeet al in de jaren 2060 of 2070 een stijging van drie graden kunnen bereiken. Dan zouden de oceanen nog tientallen jaren daarna blijven stijgen voordat ze hun hoogste niveau bereiken.

De simulatie voor Nice (Frankrijk):

“De keuzes van vandaag bepalen ons pad,” zei Benjamin Strauss, hoofdwetenschapper van Climate Central en hoofdauteur van het rapport.

Eilandstaten dreigen te verdwijnen

De onderzoekers van Climate Central hebben aan de hand van gegevens over de hoogte van de zeespiegel en de wereldbevolking een analyse gemaakt van de delen van de wereld die het kwetsbaarst zullen zijn voor een zeespiegelstijging. Die zijn vooral geconcentreerd in het Aziatisch-Pacifisch gebied.

De simulatie voor Havana (Cuba):

Acht van de top tien gebieden die worden blootgesteld aan zeespiegelstijging liggen in Azië, waar ongeveer zeshonderd miljoen mensen worden blootgesteld aan overstroming bij een opwarmingsscenario van drie graden.

Volgens de analyse van Climate Central staan China, India, Vietnam en Indonesië in de top vijf van landen die het kwetsbaarst zijn voor zeespiegelstijging op lange termijn. De onderzoekers merken op dat dit ook landen zijn die de afgelopen jaren extra kolenverbrandingscapaciteit hebben uitgebreid.

Kleine eilandstaten lopen bovendien het risico “bijna volledig verloren te gaan”, aldus het rapport.

Worstcasescenario’s

Als de aarde de temperatuurstijging van drie graden bereikt, zullen volgens Climate Central tegen 2100 ongeveer 43 miljoen mensen in China wonen op land dat naar verwachting onder het hoogwaterpeil zal liggen. Tweehonderd miljoen mensen zullen wonen in gebieden die op langere termijn het risico lopen te stijgen door de zeespiegel.

De simulatie voor Sjanghai (China):

Met elke fractie van een graad opwarming verergeren de gevolgen van de klimaatverandering. Zelfs als de opwarming beperkt blijft tot anderhalve graad, zullen de extreme weersomstandigheden die de wereld deze zomer heeft gekend, volgens wetenschappers heviger en frequenter worden. Boven de anderhalve graad zou het klimaatsysteem er onherkenbaar uit kunnen zien.

385 tot 800 miljoen mensen

Volgens het rapport van Climate Central wonen momenteel ruwweg 385 miljoen mensen op land dat uiteindelijk door hoogwater zal worden overstroomd, zelfs als de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd.

Als de opwarming beperkt blijft tot anderhalve graad, zou de stijging van de zeespiegel gevolgen hebben voor het land dat nu bewoond wordt door 510 miljoen mensen. Als de aarde opwarmt tot drie graden, zou dat aantal kunnen oplopen tot 800 miljoen mensen.

“Hogere opwarmingsniveaus zullen wereldwijd ongekende verdedigingswerken of het opgeven van tientallen grote kuststeden vereisen”, schrijven de auteurs. “Terwijl het aantal beperkt zou kunnen worden tot een relatief klein aantal door een sterke naleving van de Overeenkomst van Parijs, met name door de opwarming te beperken tot anderhalve graad.”

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio