Door te werken op afspraak kunnen medewerkers van de gemeente complexe dossiers beter voorbereiden.  

Door te werken op afspraak kunnen medewerkers van de gemeente complexe dossiers beter voorbereiden.  ©  RR

Dienstverlening op afspraak blijft behouden na corona in Kempense gemeenten

Kempen -

De gemeente Mol blijft ook na de coronacrisis de dienstverlening hoofdzakelijk op afspraak aanbieden. Wel kunnen inwoners nog altijd zonder afspraak terecht voor kleinere verrichtingen. Ook andere Kempense gemeenten zijn niet geneigd de klok terug te draaien.

Tommy Maes, Guy Van Nieuwenhuysen

Het gemeentebestuur van Mol had al langer plannen om voor bepaalde balies werken op afspraak gedeeltelijk of volledig in te voeren. Wegens de coronacrisis schakelde de gemeente al noodgedwongen over op werken op afspraak voor de gemeentelijke diensten in ’t Getouw en Welzijnssite Ten Hove.

“Daardoor merkten we dat die aanpak voordelig is voor onze inwoners en onze diensten”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). “Burgers worden niet verrast door lange wachttijden en onze medewerkers hebben de mogelijkheid om complexe dossiers voor te bereiden. Daarom blijven we na de coronacrisis onze dienstverlening hoofdzakelijk op afspraak aanbieden voor de meeste diensten in administratief centrum ’t Getouw en Welzijnssite Ten Hove. Bij een aantal diensten blijft het nog altijd mogelijk om zonder afspraak langs te komen tijdens de openingsuren, bijvoorbeeld voor een dringende hulpvraag of als nieuwe cliënt bij de sociale dienst.”

Vijfminutenloket

De bibliotheek, het gemeentearchief/Kamer voor Heemkunde, het lokaal dienstencentrum in Ten Hove, de cultuurbalie in Schouwburg Rex, het Jakob Smitsmuseum en de dienst Toerisme in het oud-gemeentehuis blijven volgens hun gewone openingsuren werken. Voor snelle dienstverleningen, zoals het afhalen van een elektronische identiteitskaart, kunnen inwoners zonder afspraak terecht aan de informatie- en onthaalbalies in ’t Getouw en welzijnssite Ten Hove. “Voor die zaken kun je dus terecht aan een vijfminutenloket. Het aanbod willen we ook stapsgewijs uitbreiden”, vertelt Caeyers. “De balies zijn alle werkdagen ruim open in de voor- en namiddag, met uitzondering van vrijdagnamiddag. Donderdagavond ben je er ook welkom tot 19u.”

Een afspraak maken kan momenteel telefonisch via elk dienstnummer of via het e-mailadres van de betrokken dienst. Een online afsprakensysteem is er al voor de bevolkingsdienst, burgerlijke stand en vreemdelingendienst en de komende weken en maanden wordt dat stapsgewijs uitgebreid naar de andere diensten.

Ook elders

De andere Kempense gemeenten zijn evenmin geneigd de klok terug te draaien. “We werken enkel op afspraak en dat blijft zo”, zegt de Hoogstraatse communicatieambtenaar Guy Muesen. “Het inloopmoment dat we voor de uitbraak van de pandemie nog hadden, wordt niet hervat. Daar blijkt ook geen behoefte aan. We maken wel een onderscheid tussen de dienstverlening waarvoor wat expertise is vereist en de diensten die we via de sneldesk kunnen aanbieden. De onthaalbalie blijft voor deze laatste steeds bereikbaar.”

De stad Geel werkte ook voor de coronacrisis al alleen op afspraak. Daar is dus niets veranderd. Ook in de kleinere Kempense gemeenten koesteren de ambtenaren de voordelen van het werk volgens afspraak. “Maar we sturen iemand die zonder afspraak aan de deur staat niet zomaar weg”, zegt de onthaalbediende van het Ravelse gemeentehuis. “Voor een rijbewijs moet je wel een afspraak maken, maar sommige attesten kunnen we onmiddellijk meegeven.”

“Voorlopig blijft het op afspraak”, zegt Carine, de onthaalbediende van de gemeente Vorselaar. “Dat vinden we gemakkelijker. Maar wie huisvuilzakken nodig heeft, mag die gerust komen halen zonder afspraak.”

De stad Turnhout schrijft een nieuwe dienstverleningsplan, waarin werken op afspraak een belangrijke plaats krijgt. “We willen in het plan, dat we samen met Moebius Consulting maken, de lessen die we uit de coronaperiode hebben gehaald, verwerken”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “Ook thuiswerk moet een plaats krijgen in onze dienstverlening, net als de digitalisering van de openbare besturen. Het plan-Somers dat ook Gemeente zonder Gemeentehuis wordt genoemd, krijgt daarin een Turnhoutse vertaling. In het voorjaar van 2022 stellen we dit dienstverleningsplan aan de gemeenteraad voor.”