De afvaardigingen van Boom, Rumst en Niel met gedeputeerde Kathleen Helsen stellen het project Trampoline voor. 

De afvaardigingen van Boom, Rumst en Niel met gedeputeerde Kathleen Helsen stellen het project Trampoline voor. © Koen Fasseur

Project Trampoline pakt vroegtijdig schoolverlaten aan van bij geboorte

Boom, Niel, Rumst, Willebroek -

Het aantal jongeren dat vroegtijdig de school verlaat zonder diploma ligt in de provincie Antwerpen hoger dan het Vlaams gemiddelde, aanzienlijk hoger zelfs in gemeenten als Niel, Willebroek en Boom. Het project Trampoline van de provincie Antwerpen wil de problematiek al vanaf zeer jonge leeftijd aanpakken.

Twee regio’s gaan als eerste met Trampoline aan de slag. Naast een cluster in de Noorderkempen (Turnhout, Ravels, Oud-Turnhout en Arendonk) stappen Niel, Boom, Rumst en Willebroek mee in het traject. Op Rumst na (7,5%) liggen de cijfers een pak hoger dan het Vlaams gemiddelde van 11,9%. Niel scoort met 21,3% bijna zo slecht als Antwerpen (22%) en ook in Boom (19%) en Willebroek (19,1%) ligt het percentage erg hoog.

Onder begeleiding van VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) stappen de lokale besturen in het traject voor een gecoördineerde, preventieve aanpak.

“Als remedie tegen vroegtijdig schoolverlaten focust de klassieke aanpak zich op het secundair onderwijs”, zegt gedeputeerde voor flankerend schoolbeleid Kathleen Helsen. “Maar een geslaagde schoolcarrière begint eigenlijk al bij de geboorte. Door vanaf de geboorte aandacht te hebben voor een zo goed mogelijke algemene ontwikkeling en zo veel mogelijk obstakels weg te werken, ruim vóór de start van de schoolloopbaan, wil Trampoline de ongekwalificeerde uitstroom voorkomen.”

“Daarvoor is samenwerking nodig, met alle centrale actoren rond het kind. Niet alleen de scholen dus, maar ook het gezin, de begeleiders van naschoolse activiteiten,... In grootsteden als Londen en Rotterdam wordt dergelijke geïntegreerde aanpak al uitgetest. Met Trampoline vertalen we deze naar kleinere centrumsteden en gemeenten. Na de opstartfase met deze twee clusters zullen nog meer steden en gemeenten volgen.”

Fase twee

De eerste fase – de analyse van de cijfers – werd intussen afgerond. Met die conclusies gaan de gemeenten nu aan de slag om zich te bezinnen over concrete acties en in een derde fase een actieplan uit te rollen. “Aan het einde van de huidige bestuursperiode moeten de eerste verbeteringen zichtbaar zijn wat betreft de obstakels die zorgen voor schooluitval”, zegt Kathleen Helsen. “Meer kinderen moeten tegen dan de weg vinden naar opvanginitiatieven, meer kleuters moeten regelmatiger naar school gaan en meer leerwinst boeken.”

Bart Roggeman

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio