De huisjes in de Rector De Ramstraat waar appartementen zouden komen. 

De huisjes in de Rector De Ramstraat waar appartementen zouden komen. ©  kma

Al tien bezwaren tegen bijkomende appartementen Rector De Ramstraat

Zandhoven -

Het openbaar onderzoek bij de vergunningsaanvraag voor de sloop van de vroegere baandancing de 14 Billekens in Zandhoven en de bouw van appartementen op die plaats is afgelopen. Er liepen drie bezwaarschriften binnen. De weerstand tegen het bouwproject in de Rector De Ramstraat aan de achterzijde is wel groter.

Een projectontwikkelaar wil een handelsruimte en 35 appartementen bouwen met ondergrondse parking in de Langestraat in Zandhoven, waar nu nog de vroegere baandancing de 14 Billekens staat. Het openbaar onderzoek liep op 3 oktober af. Er liepen drie bezwaarschriften binnen.

Aan de achterzijde in de Rector De Ramstraat is een aanvraag door een andere projectontwikkelaar voor de sloop van enkele huisjes en de bouw van 24 appartementen. Dat onderzoek loopt zaterdag 9 oktober af. De weerstand tegen dit project lijkt groter. Tegen de aanvraag in de Rector De Ramstraat liepen al tien bezwaarschriften binnen, en er kunnen ook nog digitale versies worden ingestuurd.

De Rector De Ramstraat is een smalle straat waar al negen appartementsblokken staan. De meeste bezwaren gaan over het verlies aan groen en de gevreesde verkeers- en parkeerdruk. De meeste van de oudere huisjes zijn ook allemaal verhuurd.

Het college van burgemeester en schepenen van Zandhoven moet straks over de vergunning beslissen, afgaande op de motivatie in de bezwaren en de bevindingen van de eigen diensten. Beide projecten kunnen nog terug naar de tekentafel worden verwezen. Bij een weigering kan de aanvrager ook altijd in beroep bij de bestendige deputatie van de provincie.  kma

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio