Exclusieve enquête. De uitgaansgewoonten van de jeugd van nu en die van de jaren 80 en 90: hoe gingen ze uit? Wat gebruikten ze?

De voorbije maand publiceerden we in onze reeks Blijven Plakken nostalgische verhalen over het uitgaan in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. De jongeren van vandaag kunnen zich nog moeilijk voorstellen hoe ‘simpel’ het toen allemaal was. Uit de enquête die de Gazet liet afnemen bij duizend Antwerpenaars blijkt hoe hard de uitgaansgewoontes van de jeugd in de jaren twintig van de 21ste eeuw veranderd zijn.

Patrick Vincent
Zo werd de bevraging uitgevoerd:

Gazet van Antwerpen liet tussen 14 en 23 september een online onderzoek uitvoeren door het onderzoeksbureau iVOX bij duizend representatieve Antwerpenaren over hun uitgaansleven in hun jonge jaren. We nemen vooral de verschillen onder de loep tussen de generatie van de 18 tot 30-jarigen en die van de 40 tot 55-jarigen, die met andere woorden hun jeugd nog in de vorige eeuw beleefden.  

LEES OOK DE REPORTAGES:

Waar ga/ging jij uit?

• Het café is nog steeds even populair bij de huidige generatie. Maar de veertigers en vijftigers gingen veel meer naar dancings en naar fuiven en feesten georganiseerd door verenigingen. Ook de jeugdclubs zijn vandaag minder in trek. Veel meer dan vroeger feesten jongeren thuis bij vrienden.

Hoe ga/ging jij uit?

• De oudere generatie is opgegroeid in de tijd dat de Gazet elke maandag helaas vol weekendongevallen stond. De jongere generatie heeft daar min of meer lessen uit getrokken. Ze neemt vaker de fiets en minder vaak de auto, laat die auto na het uitgaan vaker staan én blijft meer bij iemand slapen als dat nodig is.

Waarom ga/ging jij uit?

• In de vorige eeuw kon je elkaar niet online ontmoeten en telefoneren was nog buitensporig duur. Jongeren ontmoetten hun vrienden dus onder andere tijdens het uitgaan. Ze zagen die avonden ook als een uitstekende manier om nieuwe mensen te leren kennen en – in die Tinderloze tijden – zeker om een lief of sekspartner aan de haak te slaan. Dat uitte zich dan ook in het baltsgedrag tijdens die avonden. Er werd veel meer gefriemeld, gelebberd en carrément gevoosd dan vandaag. In de twintigste eeuw hielden we dan ook veel vaker een relatie over aan die uitgaansavonden.

Wat gebruik/gebruikte je?

• In het drugsgebruik merkten onze onderzoekers niet zo veel verschil tussen de generaties, maar des te meer in de alcoholconsumptie. Die is duidelijk verschoven van gewone pinten in de twintigste eeuw naar duurdere dranken. De huidige generatie vliegt bijvoorbeeld opvallend veel meer in de sterke drank dan hun ouders destijds.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER