Juffen Ellen en Jess van HIMO Willebroek kwamen hun prijs in ontvangst nemen.

Juffen Ellen en Jess van HIMO Willebroek kwamen hun prijs in ontvangst nemen. © Ward Bosmans

HIMO Willebroek en Heilig Hart Berlaar zijn afvalarmste scholen uit onze regio

Willebroek, Berlaar -

Woensdag huldigde afvalintercommunale Ivarem de meest afvalarme scholen uit onze regio. Nadat het project door corona noodgedwongen even op pauze werd gezet, kregen basisschool HIMO uit Willebroek en middelbare school Heilig Hart uit Berlaar, hun titel van Afvalarme School 2020. De feestelijke plechtigheid was meteen ook het startschot voor Afvalarme School 2025.

Ward Bosmans

In zaal de Kettinghe in Heffen werden woensdagavond alle scholen uit onze regio gehuldigd die de voorbije jaren dankzij hun afvalpreventieve acties de meeste ‘propere planeten’ hadden verdiend. Per gemeente werd er een gouden, zilveren en bronzen medaille uitgereikt. Gedurende vijf schooljaren hebben ze zich ingezet om afvalbewuste activiteiten te organiseren. Zo maakten de leerlingen onder andere kennis met een wijkcomposteerpark, de kringwinkel, het recyclagepark of het provinciaal instituut voor milieueducatie.

“We zetten onze scholen ook aan om aan te sluiten bij de compostscholenactie en ze gebruiken daarbij eigen compost voor aanplantingen op de school,” vertelt Walter Laurent, projectmanager afvalpreventie bij Ivarem. “De scholen maakten ook gebruik van het educatieve aanbod van Ivarem, waaronder het zwerfvuilspel ‘De Welriekende Dreef’, de zwerfvuilquiz ‘Cut the Crap’, het compostopolyspel en nog zoveel meer. Sommige scholen investeerden in drinkwaterfonteintjes of houden kippen op school om geen etensresten te verspillen.”

HIMO Willebroek

Een van de meest opmerkelijke acties kwam basisschool HIMO uit Willebroek. Zij verwijderden alle vuilnisbakken om kinderen aan te zetten om onder andere een boterhammendoos en een hervulbare drinkfles te gebruiken. HIMO werd voor dit initiatief bekroond met de titel van Afvalarme School 2020. Kleuterjuf Jess en leerkracht Ellen kwamen de prijs afhalen.

“Het is een traject waar we al heel lang mee bezig zijn. Afvalarme school 2020 was een extra stimulans om nog een stapje verder te gaan en de vuilbakken helemaal te verwijderen. We hebben de kinderen op een speelse manier gesensibiliseerd om meer duurzaam te zijn. In het begin was het moeilijk om alle ouders hierbij te betrekken, maar na al die jaren is dat helemaal ingeburgerd. We hebben nu zo goed als geen afval meer op school. Ik denk dat we bekroond werden omdat we over de jaren heen zoveel verschillende dingen gedaan hebben rond afvalpreventie.”

Heilig Hart Berlaar

Ook de middelbare school Heilig Hart van Maria uit Berlaar viel in de prijzen. Directrice Tine

Leerkracht Heidi en directrice Tine van Heilig Hart.

Leerkracht Heidi en directrice Tine van Heilig Hart. © Ward Bosmans

Verloy en leerkracht Heidi Winckelmans waren op de prijsuitreiking aanwezig. “Wij hebben vooral de leerlingen van de tweede en derde graad gesensibiliseerd. We willen hen vooral bewust maken van de problematiek rond afval. De leerlingen van de eerste graad kregen als welkomstcadeau een herbruikbare drinkfles zodat ze gestimuleerd worden om geen PMD-verpakkingen meer mee te brengen naar de school. Ook de ouders reageerden heel positief op onze acties. Wat wij met de prijs van 400 euro gaan doen? De omgeving van de school proper houden is niet altijd even gemakkelijk. Op dat vlak kunnen we nog wel wat initiatieven nemen.”

Nieuwe actie

De nieuwe editie Afvalarme School 2025 legt vanaf dit schooljaar nog meer de nadruk op

 

thema’s als klimaatverandering, duurzame voeding, milieu en biodiversiteit. Volgens Walter Laurent van Ivarem is het belangrijk dat we aan onze toekomstige generaties het onderscheid en de verbanden tussen grondstoffengebruik, circulaire economie, duurzaam leven en klimaatverandering op een transparante, educatief verantwoorde en aantrekkelijke manier uitleggen.

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio