Antwerpse politie negatief over fietsstraat in Turnhoutsebaan: “Verkeerssituatie met schijnveiligheid”

Antwerpen, Borgerhout -

De Antwerpse politie is uitermate negatief over het plan van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) om van de Turnhoutsebaan in Borgerhout een fietsstraat te maken. Zonder infrastructurele maatregelen krijgen de fietsers volgens de politie “een verkeerssituatie met schijnveiligheid”.

Joris van der Aa, Sacha Van Wiele

LEES OOK: Drastische ingreep op Turnhoutsebaan: Drukke verkeersas wordt fietsstraat met zone 30

Het plan van minister Peeters om zone 30 en een fietsstraat in te voeren op deze gewestweg dreigt met het advies van de Antwerpse politie wel eens sneller in de prullenmand te verdwijnen, dan dat het wordt uitgevoerd. De politie is in het advies, dat we konden inkijken, zeer duidelijk. Zonder “grondige infrastructurele ingrepen” is het plan niet haalbaar.

De politie onderstreept letterlijk dat het niet betrokken werd bij de beslissing van de minister. Dat is verbazend, want deze maatregelen hebben een impact op de doorstroming, de verkeersveiligheid en de wijze van handhaving.

Trajectcontrole onrealistisch

Zonder infrastructurele maatregelen zou de invoering van de fietsstraat de veiligheid voor de fietser niet verhogen.

“De fietser zou zonder infrastructurele maatregelen slechts een verkeerssituatie met schijnveiligheid krijgen”, schrijft de politie in het advies. “De inrichting van een fietsstraat zal eveneens geen oplossing bieden voor de ongevallen die we zien.”

Bovendien verwacht de politie dat wagens de fietsers zullen blijven inhalen, ook met een fietsstraat.

“Met de huidige weg en het huidige verkeersgedrag in het dense gebied met veel parkeerdruk valt te verwachten dat zonder de nodige infrastructurele ingrepen gemotoriseerd verkeer fietsers zal inhalen via de bijzonder overrijdbare bedding”, aldus het advies.

Het idee om met trajectcontrole aan handhaving te doen, wordt als onrealistisch beschouwd. Het zou niet werken in een stedelijke context op een baan met veel zijstraten. Extra inzet van politie op de Turnhoutsebaan zou volgens het advies ook moeilijk zijn omdat de politie al volop inzet op toezicht in de al gerealiseerde fietsstraten.

Traagste vervoersmiddel

Ook vreest de politie voor de doorstroming in de Turnhoutsebaan bij de invoering van een zone 30 en een fietsstraat.

“Op deze belangrijke verbindingsweg zal de doorstroming beperkt worden tot de snelheid van het traagste vervoersmiddel aangezien sommige fietsers mogelijk aan snelheden van 12 à 20 km/uur zullen rijden.”

De politie nam ook de criteria van een goede fietsstraat van Fietsberaad Vlaanderen bij de hand. De Turnhoutsebaan scoort slecht op zeven van de negen criteria. “De resterende twee punten zijn echter ook niet overtuigend”, aldus het advies.

Prikkels

De invoering van zone 30 is volgens de politie op zich positief, maar er volgt een maar.

“Door de vele prikkels op de Turnhoutsebaan is het echter weinig waarschijnlijk dat louter markering en bebording afdoende zichtbaar en merkbaar zullen zijn”, schrijft de politie. “Een goede inrichting, leesbaarheid en uitstraling van de fietsstraat is nodig en wenselijk om het gewenste gedrag af te dwingen. Louter verfpotmaatregelen zullen niet volstaan.”

LEES OOK: Schepen Kennis blijft bij standpunt over Turnhoutsebaan: “Ik vraag mij af of verfpotmaatregel veiligheid gaat verhogen”

De term verfpotmaatregelen liet Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) afgelopen weekend ook al vallen in zijn kritiek op de aangekondigde maatregelen van minister Peeters.

De minister kondigde haar plannen voor de Turnhoutsebaan vorige week aan. Ze wil zo de verkeersveiligheid in deze gewestweg verhogen. In 2019 gebeurden er 23 letselongevallen met fietsers en voetgangers. Bij de ‘niet-actieve’ weggebruikers, zeg maar gemotoriseerd verkeer, waren dat er zestien. En in 2017 en 2018 viel telkens één dodelijk slachtoffer bij een verkeersongeval.

Suggesties van de Antwerpse politie:

  • Om een fietsstraat te realiseren moet het aantal wagens en vrachtwagens in de Turnhoutsebaan worden teruggebracht naar minder dan 3.500 voertuigen per etmaal. Het aandeel fietsers moet dan weer naar boven
  • De straat moet worden heringericht om de snelheidsbeperking te kunnen afdwingen
  • Extra laad- en loszones
  • Het verkeer moet nauwlettend in het oog worden gehouden om zo sluipverkeer in de buurten te voorkomen
  • Om sluipverkeer te beletten bij invoering van zone 30 moeten maatregelen als afslagverboden of circulatiewijzigingen onderzocht worden. De bereikbaarheid van de wijken rond de Turnhoutsebaan moet wel gegarandeerd blijven

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio