De fietsostrade krijgt in het straatbeeld duidelijk voorrang. 

De fietsostrade krijgt in het straatbeeld duidelijk voorrang. © RR

Proefproject aan Donderbrug begint na herfstvakantie

Hove -

Na de herfstvakantie gaan de provincie Antwerpen en het lokale bestuur van Hove het proefproject ter hoogte van de Donderbrug aan het kruispunt Dennenlaan - Beekhoekstraat uitrollen. Gemotoriseerd verkeer krijgt geen doorgang meer onder de brug.

Filip Spoelders

De verkeerssituatie op dit kruispunt wordt al jaren als gevaarlijk beschouwd. De drukke fietsostrade Antwerpen - Mechelen kruist er de Beekhoekstraat terwijl de aanwezigheid van de brug voor weinig zichtbaarheid zorgt. Momenteel gebruiken meer fietsers, 1.500 per dag, de fietsostrade dan dat er wagens, 900 dagelijks, onder de brug rijden.

Geen auto’s onder brug

Tijdens een proefperiode van zes maanden zal het gemotoriseerd verkeer niet meer onder de brug kunnen. Automobilisten zullen tussen het centrum en Beekhoekstraat moeten omrijden langs de Jan Frans Gellyncklaan, de Leon Dumortierstraat en de Geelhandlaan.

De fietsers op de fietsostrade krijgen vervolgens voorrang op het verkeer in de Beekhoekstraat. Ondertussen willen enkele buurtbewoners een werkgroep oprichten om inspraak te krijgen en om samen naar de beste oplossing te zoeken. Ze zien het afsluiten van de brug niet als de meeste ideale ingreep voor een veiliger kruispunt.

Enkel fietsers en voetgangers mogen langs de brug.

Enkel fietsers en voetgangers mogen langs de brug. © RR

MEER OVER Mobiliteit stad & rand