© atv

Minister Peeters wil voet van gaspedaal: “Voor alle Aïsha’s in Vlaanderen”

Schoten -

Eén op drie Vlaamse automobilisten geeft toe dat ie het moeilijk heeft om de snelheidslimiet te respecteren. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) lanceert daarom ‘Als je te snel rijdt, zie je minder’. De campagne werd niet toevallig voorgesteld op de Brechtsebaan in Schoten.

Jan Auman

Op die gewestweg, vlakbij een bushalte, verloor de toen vijftienjarige Aïsha Wagemans in 2009 het leven toen ze bij het oversteken van een zebrapad werd aangereden. “Overdreven snelheid was één van de oorzaken”, bevestigt haar broer Jente (28), die de lancering van de campagne bijwoonde en steunt. Ook de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, dat al driehonderd SAVE-borden plaatste op plekken waar jonge verkeersslachtoffers te betreuren vielen, juicht het initiatief van de minister toe.

Jente Wagemans op de plek waar zijn zus twaalf jaar geleden verongelukte. 

Jente Wagemans op de plek waar zijn zus twaalf jaar geleden verongelukte. ©  Patrick De Roo

“Hoe sneller je rijdt, hoe meer informatie je als bestuurder in korte tijd te verwerken krijgt”, weet Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). “Van zodra het informatieaanbod te groot wordt, ga je je min of meer automatisch focussen op de informatie in het centrale blikveld. Dit gaat ten koste van het waarnemen en verwerken van informatie in je perifere blikveld, waardoor je k cruciale elementen over het hoofd dreigt te zien: een voetganger die aanstalten maakt om over te steken, een voorrangsbord, een fietser die uit een zijstraat komt en voorrang heeft… Het risico op ongevallen neemt zo toe.”

-25% verkeersdoden tegen 2025

“Hoe sneller je rijdt, hoe groter bovendien de impact wanneer het fout loopt. Daardoor neemt ook de kans op ernstig letsel toe. Allemaal goede redenen om je snelheid steeds aan te passen aan de omstandigheden, en zeker niet sneller te rijden dan toegelaten”, duidt minister Peeters. Vorig jaar stierven 254 slachtoffers bij een verkeersongeval. De minister stelde deze zomer een plan voor om dat aantal alvast tegen 2025 met 25% te doen dalen.

Minister Lydia Peeters, met Jente, de broer van Aïsha, en Werner De Dobbeleer van de VSV stelden de nieuwe campagne voor in Schoten.

Minister Lydia Peeters, met Jente, de broer van Aïsha, en Werner De Dobbeleer van de VSV stelden de nieuwe campagne voor in Schoten. © Patrick De Roo

De in Schoten gelanceerde campagne, met onder meer 314 affiches langs de Vlaamse wegen, moet daartoe bijdragen. Er is nog werk aan de winkel. Uit recent onderzoek blijkt dat gemiddeld 1 op de 3 moeite heeft om zich aan de snelheidslimiet te houden. “Dat cijfer varieert naargelang het snelheidsregime”, aldus Werner De Dobbeleer van VSV.

“Binnen de bebouwde kom (50 km/u) heeft 25% moeite om niet te snel te rijden. In een zone 30 buiten de schoolomgeving gaat het om 44%. De resultaten voor de andere snelheidsregimes liggen daar tussenin en variëren van 28% in zones 30 bij scholen tot 37% op 70 km/u-wegen buiten de bebouwde kom en 38% op autosnelwegen. 1 op de 5 bestuurders (21%) geeft zelfs toe dat ze vaak “vergeten” op hun snelheid te letten.”

De affiche die deze week overal opduikt.

De affiche die deze week overal opduikt. © VSV

Flitsmarathon

“Deze cijfers tonen nog maar eens aan dat de Vlaming een zekere nonchalance aan de dag legt inzake te snel rijden”, besluit minister Peeters. “De snelheidslimieten zijn er niet voor niets: wanneer men te snel rijdt, zijn de risico’s op een ernstig ongeval reëel, en dat willen we met deze campagne extra in de verf zetten.”

De campagne die wijst op verminderde zichtbaarheid bij hoge snelheid, start enkele dagen voor een nieuwe Flitsmarathon van de politie. Uit cijfers van de Federale Politie blijkt dat er vorig jaar in Vlaanderen bijna 2,8 miljoen bestuurders werden betrapt op te snel rijden. De pakkans voor wie over de schreef gaat is dus aanzienlijk, en wordt binnenkort nog groter door de ingebruikname van 161 nieuwe trajectcontroles bovenop de 238 reeds bestaande.(jaa)

Vastgoed

Jobs in de regio