In april liet Aquafin al bomen kappen in de berm naast de Kempenlaan. Nu wordt er gegraven. 

In april liet Aquafin al bomen kappen in de berm naast de Kempenlaan. Nu wordt er gegraven. © JAA

Aquafin legt leiding in Kempenlaan: hinder voorlopig beperkt

Wommelgem/Ranst -

Begin oktober wordt in de Kempenlaan gestart met de voorbereidende werken voor de aanleg van een doorvoerleiding voor afvalwater. Deze verbindt de nieuwe vuilwatercollector, die vanaf januari 2022 wordt aangelegd in de Kromstraat in Ranst, met het pompstation van Aquafin in de Herentalsebaan.

De doorvoerleiding komt in de berm van de Kempenlaan, aan de kant met de even huisnummers. De werken starten aan het pompstation in het Herentalsebaan en schuiven geleidelijk op naar de gemeentegrens met Ranst. Volgens de planning zouden de werken in de Kempenlaan rond Nieuwjaar klaar moeten zijn. Bij slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de planning wijzigen.

Omdat de aannemer in de berm werkt, verwachten we dat de hinder voor het verkeer eerder beperkt zal zijn. De bewoners geraken het grootste deel van de tijd met de auto op de oprit. De opritten worden opgebroken tijdens de voorbereidende werken. Waar nodig legt de aannemer steenslag voor een tijdelijke oprit. De oprit wordt na de aanleg van de rioolbuis zo snel mogelijk definitief hersteld. De bermen worden ingezaaid met bloemengras en er worden nieuwe bomen geplant.

De doorvoerleiding verbindt de nog aan te leggen collector in de Kromstraat met het pompstation van Aquafin t.h.v. de Herentalsebaan. Voor de woningen in de Kempenlaan verandert er niets. Ze blijven gewoon aangesloten op de bestaande dienstriool.

Aquafin is met fase1 intussen van start gegaan, op grondgebied Wommelgem.

Aquafin is met fase1 intussen van start gegaan, op grondgebied Wommelgem. © Aquafin

Meer hinder vanaf 2022

In januari 2022 starten Aquafin, water-link en het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met de gemeente Ranst omvangrijke wegen- en rioleringswerken in de Kromstraat (N116), van de grens met Wommelgem tot het kruispunt van de Gasthuisstraat.

In de Kromstraat wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dat zal het afvalwater van 4.400 inwoners afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wommelgem. De Kromstraat wordt veiliger gemaakt (jaa )