Soldaten van het 6de Linieregiment © RR

Namenproject Antwerpen brengt Antwerpse slachtoffers van WO II in beeld: het 6de Linieregiment ging “met de glimlach” naar het front

Antwerpen -

Het Namenproject Antwerpen brengt de naar schatting 25.000 Antwerpse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in beeld. Iedereen kan correcties en bijkomende informatie aanleveren. In deze reeks belichten we alvast enkelen van hen. Dit laatste deel gaat over de soldaten van het 6de Linieregiment, dat deelnam aan de Achttiendaagse Veldtocht in 1940 en een nauwe band met Antwerpen had.

Gazet van Antwerpen van 10 mei 1940 - de Achttiendaagse Veldtocht is begonnen © RR

Gijzenzele

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger België binnen. Op dat moment bevindt een deel van het regiment zich in de versterkingen rond Luik, maar wordt al snel verplaatst naar de KW-stelling, een strook met antitankversperringen tussen Koningshooikt en Waver die de vestingen van Antwerpen en Namen verbindt. Ook die blijkt niet bestand tegen de mobiele tactieken van de Blitzkrieg en het 1ste bataljon wordt uit elkaar geslagen. De andere twee bataljons trekken zich terug achter de Schelde en het kanaal Gent-Terneuzen.

Daar, in het zogenaamde Bruggenhoofd Gent, graaft het 6de Linieregiment zich in ter hoogte van Gijzenzele. Daarvoor moeten de soldaten bij lokale boeren spades en dergelijke opvorderen aangezien al hun eigen materiaal tijdens de terugtocht verloren was gegaan.

Op 20 mei (Antwerpen is dan al bezet) beginnen de gevechten. De Duitsers nemen loopgraven en bunkers onder vuur, maar onze jongens bijten fel van zich af en behouden hun stellingen, eerder een zeldzaamheid in de meidagen van 1940. Zelfs de beruchte Stuka duikbommenwerpers, herhaaldelijke infanterieaanvallen en zware beschietingen kunnen niet voor een doorbraak zorgen.

Duitse Stuka duikbommenwerpers © RR

Helaas slagen de Duitsers er in om de linie elders te doorbreken, waardoor de Belgen zich een paar dagen later opnieuw moeten terugtrekken. Tijdens de capitulatie op 28 mei bevindt het regiment zich in het West-Vlaamse Ruddervoorde, waar men het vaandel verbrandt. De gewone soldaten worden al gauw weer vrijgelaten, maar alle officieren worden als krijgsgevangenen naar Duitsland afgevoerd.

De gesneuvelden

Tijdens de Achttiendaagse Veldtocht sneuvelden er ongeveer 5.500 Belgische soldaten, waaronder zeker 345 Antwerpenaren. 38 van hen maakten deel uit van het 6de Linieregiment en kregen na de Tweede Wereldoorlog een graf in het Antwerpse.

Zo is er Lodewijk Scheerdijk. Hij sneuvelde op 20 of 21 mei in de buurt van Gijzenzele tijdens een verkenningspatrouille (hij was 22) en werd uiteindelijk op het Schoonselhof begraven. Daar rust ook Leo Allaer uit Antwerpen. Ook de 21-jarige soldaat Joseph Van Der Vorst zou de gevechten niet overleven en vond op de gemeentelijke begraafplaats van Deurne zijn laatste rustplaats. Lodewijk Hapers, overleden aan zijn verwondingen na een granaatinslag, werd in Deurne ter aarde besteld. Zijn graf op het Sint-Fredeganduskerkhof werd later verwijderd. Andere Antwerpse slachtoffers zijn onder meer Gerard Verelst uit Hoboken, die daar ook begraven werd, en Jan Sels. Die laatste rust nu op de militaire begraafplaats in Leopoldsburg.

Het graf van Leo Allaer op het Schoonselhof © RR

In Gijzenzele staat een monument dat hulde brengt aan het 6de Linieregiment en de namen van de gesneuvelden toont.

Het oorlogsmonument in Gijzenzele © RR

Met de glimlach

Het 6de Linieregiment werd in 1830 opgericht en was achtereenvolgens actief tijdens de Belgische Revolutie, in Mexico (Charlotte van België, een dochter van Leopold I, was kortstondig keizerin van het land) en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens dat laatste conflict vocht het regiment in Vlaams-Brabant, nam deel aan de verdediging van Antwerpen en stond daarna aan de IJzer.

Na de Tweede Wereldoorlog (zie hierboven) zou de eenheid geen actie meer zien en werd na talrijke reorganisaties in 1994 ontbonden.

Kazerne S.B. Housmans op Luchtbal © RR

Het regiment had een sterke band met Antwerpen: vanaf 1870 was het altijd in en rond de stad gelegerd. Eerst had het zijn uitvalsbasis in vier forten die deel uitmaakten van de Brialmontvesting, later in kazerne S.B. Housmans op Luchtbal (waar nu onder meer een afdeling van de lokale politie is gehuisvest) en tenslotte in kwartier Commandant Bauwin te Hoogboom, nu een wijk in Kapellen.

Het embleem van het 6de Linieregiment omvat een afbeelding van Brabo en het motto “met de glimlach.” (mibl)

Het embleem van het 6de Linieregiment © RR

www.antwerpenherdenkt.be/namenproject
Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio