De Uilmolenweg met op de achtergrond het Battelcomplex, de verkeersknoop van Mechelen-Noord. ©  Joris Herregods

Monsterproject van 300 miljoen om verkeersknoop in Mechelen aan te pakken

Mechelen, regio -

De Vlaamse regering maakt werk van een monsterproject om de verkeersknoop in Mechelen-Noord te ontwarren. Ze wil de Gentsesteenweg (N16), de R6, de E19 en het bedrijventerrein op een vlottere manier met elkaar verbinden. Er is ook sprake van een Noord-Zuidas om de vesten nog meer te ontlasten. Alles samen is daar een investering van 300 miljoen euro mee gemoeid.

Sven Van Haezendonck

Rond de jaarwisseling opent de tangent voor het verkeer. Aan de nieuwe verbindingsweg tussen de Brusselsesteenweg (N1) in Mechelen-Zuid en de N15 (Nekkerhal) is jaren gewerkt. In het noorden is de R6 ondertussen veiliger gemaakt dankzij de bouw van twee nieuwe viaducten. Daarmee is de kous niet af.

“Als we de Uilmolenweg kunnen doortrekken, creëren we een nieuwe Noord-Zuidas in onze stad. Die kunnen we via de knoop in Mechelen-Noord aansluiten op de R6 en in het zuiden op de nieuwe tangent”, zegt Bart Somers (Open Vld), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en titelvoerend Mechels burgemeester. “Bij de brug over de Leuvense Vaart zou de Uilmolenweg via een parallelweg kruispunten met de N16, de R6 en de Blarenberglaan met elkaar verbinden”, legt Somers uit.

Vesten ontlasten

De realisatie van de Noord-Zuidas zou meteen ook de vesten (R12) rond de historische binnenstad, waarvoor er plannen zijn om ze te vernieuwen, bijkomend moeten ontlasten van doorgaand verkeer. Het doortrekken van de Uilmolenweg is een van de uitgangspunten in het monsterproject dat de Vlaamse regering in Mechelen-Noord voor ogen heeft. “Daar is al decennia sprake van. De Vlaamse overheid gaat een privaat-publieke samenwerking (PPS) aan om dit project nu versneld te realiseren”, zegt Somers.

LEES OOK: Vernieuwing Mechelse vesten begint de komende jaren al

Een impressie van de toekomstige verkeerssituatie aan de knoop in Mechelen-Noord © Vlaamse overheid

Zijn collega Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Openbare Werken, plant vijf grote nieuwe PPS-projecten in Vlaanderen. Dat in de Dijlestad wordt het op een na grootste. De geschatte bouwkost bedraagt ongeveer 300 miljoen euro. “We investeren sterk in infrastructuur en mobiliteit. Met dit project willen wij het verkeer in en rond Mechelen klaarmaken voor de toekomst. Een herinrichting van de knoop Mechelen-Noord is absoluut nodig om de doorstroming, verkeersafwikkeling, veiligheid en leefbaarheid te verbeteren”, vertelt Peeters.

Regionaal belang

De herinrichting van de knoop moet voor een vlottere verbinding zorgen tussen de Gentsesteenweg (N16), de R6 en de E19. “Het belang van dit project is niet te onderschatten. Vandaag is heel het Battelcomplex een kluwen. Wij willen ervoor zorgen dat bestuurders minder in lussen moeten rijden”, zegt Somers. “Hierdoor zullen ook verplaatsingen tussen Klein-Brabant en Willebroek enerzijds en Lier en Heist-op-den-Berg anderzijds een stuk eenvoudiger worden. Ook het bedrijventerrein in Mechelen-Noord willen wij beter ontsluiten.”

Een nieuw knooppunt moet de R6 op een vlottere manier verbinden met de N16 en de E19 © Vlaamse overheid

Volgend jaar al trekt Vlaanderen 10,5 miljoen uit voor het nodige studiewerk. De start daarvan in het najaar van 2022 moet in een eerste fase leiden tot een voorontwerp en een conceptnota. Er ligt een scenario op tafel dat de voorkeur wegdraagt, maar op dit moment is er niets definitief. “Daarvoor moeten wij eerst de resultaten van de studie afwachten. Met de realisatie van de herinrichting hopen wij te beginnen eind 2026 of begin 2027”, vertelt Bart Somers.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Blikvangers Mechelen