Op De Welvaart worden er vijf poelen ingericht voor Europees beschermde amfibieën. 

Op De Welvaart worden er vijf poelen ingericht voor Europees beschermde amfibieën. ©  Regionaal Landschap de Voorkempen

Stoeipoelen voor beschermde amfibieën waar vroeger Antwerpse stadskinderen ravotten

Zoersel -

In domein De Welvaart in Sint-Antonius (Zoersel) worden vijf poelen ingericht voor heikikkers, poelkikkers en kamsalamanders.

Kristin Matthyssen

De werken worden uitgevoerd met een projectsubsidie Natuur van het Agentschap Natuur en Bos voor het project Stapsteen De Welvaart. Zo ontstaat extra leefgebied voor enkele beschermde diersoorten zoals de heikikker, de poelkikker en de kamsalamander.

Domein De Welvaart ligt aan de rand van het Molenbos, tussen de Emiel Vermeulenstraat en de Raymond Delbekestraat in Sint-Antonius. Het 14,5 hectare grote domein was vroeger eigendom van de stad Antwerpen, die het gebruikte om bosklassen te organiseren voor Antwerpse schoolkinderen. Nu is het domein in handen van enkele private eigenaren, de gemeente Zoersel, intercommunale Igean en de Stichting Kempens Landschap.

De herinrichting van de poelen. In totaal komen er vijf. 

De herinrichting van de poelen. In totaal komen er vijf. ©  Regionaal Landschap de Voorkempen

Bosbeheerplan

“Enkele jaren geleden werd een bosbeheerplan opgemaakt voor de bospercelen van Stichting Kempens Landschap, het gemeentebestuur en enkele private eigenaren. In het beheerplan is de toekomstvisie van het bos vastgelegd en worden de verschillende beheermaatregelen opgelijst. Op termijn willen we onder meer een inheems gemengd bos ontwikkelen. Door bosranden aan te leggen en poelen in te richten, willen we meer natuurwaarde creëren. De coördinatie van het bosbeheer gebeurt via de Bosgroep Antwerpen Noord”, zegt Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap.

Dankzij de subsidie van 4.493,34 euro kan nu een oude poel zonder ecologische waarde in eigendom van Kempens Landschap heringericht worden tot vier verschillende poelen met zachte oevers. Op een stuk dat eigendom is van de gemeente Zoersel wordt een nieuwe poel gegraven. In totaal gaat het dus om vijf afzonderlijke poelen.

Er is 4.500 euro subsidie voor het project. 

Er is 4.500 euro subsidie voor het project. ©  Regionaal Landschap de Voorkempen

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio