©  REUTERS

Artsen rekenen op apothekers voor levering coronavaccins

De huisartsen zijn bereid om coronavaccins toe te dienen, maar willen die niet zelf gaan ophalen bij de apothekers. Dat meldt huisartsenvereniging BVAS maandag in een persbericht.

Bron: BELGA

Volgens de huidige gang van zaken moeten huisartsen vaccins bestellen bij vaccinatiecentra of apotheken, waarna ze persoonlijk de vaccins dienen te gaan ophalen. “Van artsen verlangen dat zij in hun werktijd de levering van een vaccin organiseren, zal hen niet motiveren om aan de slag te gaan met de vaccinatie tegen het coronavirus”, klinkt het echter bij BVAS.

Aangezien vaccins een maand bewaard kunnen blijven bij 8 graden Celsius en zes uur bij 25 graden, vraagt BVAS dat apothekers het vaccin meegeven aan de patiënt, op vertoon van een medisch voorschrift. Een alternatief zou zijn dat apothekers de vaccins in een koelbox aan de huisartsen laten bezorgen via de gebruikelijke koerierdiensten.

“Wij zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om een reële verhoging van de vaccinatiegraad te bereiken voor patiënten die willen dat hun arts hen vaccineert”, besluit BVAS.

In een reactie laat het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) weten dat met de veralgemeende derde prik voor de 65-plussers de vaccinatiecentra waarschijnlijk langer zullen openblijven, waardoor de verdeling via satellietapotheken voorlopig wordt uitgesteld. “Sowieso zou het nooit zo zijn geweest dat de artsen zich zouden moeten verplaatsen naar de apotheek”, verklaart Hilde Deneyer, voorzitter van het VAN. Uitsluitsel over een langere opening van de vaccinatiecentra en de precieze modaliteiten zou woensdag volgen, wanneer de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid opnieuw bijeenkomt.