Luk Lemmens, ‘baas’ van Monumentenwacht, samen met John Maes en Walter Rycquart van Natuurpunt bij de recent gerestaureerde rococopoort van domein Zevenbergen in Ranst.  

Luk Lemmens, ‘baas’ van Monumentenwacht, samen met John Maes en Walter Rycquart van Natuurpunt bij de recent gerestaureerde rococopoort van domein Zevenbergen in Ranst.  © Jan Van der Perre

Natuurpunt en Monumentenwacht gaan samenwerken: “Poort Zevenbergen strekt tot voorbeeld”

Ranst -

Natuurpunt en Monumentenwacht Vlaanderen gaan nauwer samenwerken. De samenwerkingsovereenkomst werd maandag niet toevallig ondertekend in domein Zevenbergen waar de onlangs fraai gerestaureerde rococotoegangspoort aantoont hoe natuur- en erfgoedbeheer hand in hand kunnen gaan.

In veel natuurgebieden tref je naast opvallende fauna en flora ook waardevol erfgoed aan zoals oude forten, schuren, wind- en watermolens en veldkapellen, maar ook grenspalen, schansen, bunkers, monumentale bomen of zelfs archeologische sites uit de Romeinse periode. Voor het optimaal behoud van dat erfgoed gaat Natuurpunt voortaan nauwer samenwerken met Monumentenwacht Vlaanderen die daarvoor alle expertise in huis heeft. Natuurpunt zal op haar beurt zijn kennis delen over groen erfgoed en natuurbeheer.

Walter Rycquart, algemeen directeur Natuurpunt, en Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde provincie Antwerpen en voorzitter Monumentenwacht Vlaanderen, bezegelden de samenwerking in het salon van kasteel Zevenbergen.

Rococo

“Geen betere plek om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen dan het domein Zevenbergen Ranst”, aldus beheerder John Maes van Natuurpunt. “De monumentale toegangspoort in rococostijl staat er te pronken in het prachtige Zevenbergenbos. Samen met de brug vormt ze een opmerkelijk stukje erfgoed dat in 2018 en 2019 volledig gerenoveerd werd door Natuurpunt in samenwerking met Erfgoed Voorkempen en Regionaal Landschap de Voorkempen. Dat gebeurde op basis van een inspectieverslag van Monumentenwacht.”

“Al van bij de oprichting van de eerste natuurgebieden in 1953 is erfgoed beschermen een kerntaak van Natuurpunt”, bevestigt Natuurpunt-directeur Walter Rycquart. “Veel natuurwaarden zijn verweven met oude, typisch Vlaamse cultuurlandschappen en een rijke archeologische geschiedenis. Die verwevenheid moeten we koesteren. Monumentenwacht kan ons daarin uitstekend ondersteunen.”

 

 © Jan Van der Perre

Integrale aanpak

“Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst doen we aan een kruisbestuiving van expertise en doorbreken we muurtjes”, zegt Luk Lemmens, die als beheerder van Monumentenwacht blij is met de toenadering tussen beide organisaties.

“Erfgoed, natuur, recreatie, landbouw… het zijn geen op zichzelf staande doelstellingen bij het beheer van bijvoorbeeld beschermde landschappen. Het is belangrijk dat er bruggen geslagen worden om tot degelijke beheersplannen te komen waarbij we elk vanuit de eigen expertise werken aan een integrale aanpak van het behoud en beheer van erfgoed en natuur. En dit in heel Vlaanderen. Domein Zevenbergen in Ranst, waar aandacht is voor erfgoedelementen én natuur, strekt tot voorbeeld voor heel Vlaanderen.” (jaa)