© Guy Delforge

Vijftigplussers van S-Plus zetten tien kaarsjes op hun taart

Bornem -

De seniorenvereniging S-Plus Bornem vierde haar tiende verjaardag met een receptie en gezellig samenzijn. De vereniging telt momenteel 133 leden.

Guy Delforge

“We startten onze werking op 20 september 2011 met een opendeurdag”, zegt voorzitter Harry Van Lent. “Dit was toen nog sterk begeleid door de provinciale werking van de S-Pluskoepel. Wij waren toen gehuisvest in Ter Mouten, het lokaal van sp.a Bornem. Ondertussen vinden onze activiteiten plaats in zaal Kloosterheide. Sinds onze start organiseren we minstens één activiteit per maand, met uitzondering van een van de zomermaanden.”

“Wij willen met S-Plus Bornem senioren verenigen, in de eerste plaats om ze uit hun sociaal isolement te halen of te houden. Dit bevordert immers hun algemeen welzijn en goed voelen”, zegt Van Lent. “We doen dit door allerlei activiteiten te organiseren zoals themanamiddagen, culturele uitstappen, wandelingen, spelnamiddagen, feesten en petanque. We leggen daarbij de nadruk op het bevorderen van gezondheid en welzijn voor iedereen. We willen mensen samenbrengen en verbinden zonder uitsluiting van rang of stand, afkomst, seksuele geaardheid of levensovertuiging. Zolang ze maar democratisch denken. Historisch stammen we wel uit een sociaal democratische ideologie ontstaan en we vinden daar nog steeds onze waarden. In een steeds veranderende en duurder wordende maatschappij doen wij ons uiterste best om alles betaalbaar te houden. Kwaliteitsvolle gezelligheid en een warme sfeer staan hoog in ons vaandel.”

“Iedereen kan lid worden van S-Plus Bornem, in principe vanaf de leeftijd van vijftig jaar”, zegt Noël Van huffel. “Je hoeft dus geen lid te zijn van een Socialistische mutualiteit, partij of vakbond. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 12 euro per persoon, vanaf 2022 13 euro per persoon. Leden kiezen zelf aan welke activiteiten ze deelnemen.”

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio