‘t Oud Gemeentehuis

‘t Oud Gemeentehuis

Tentoonstelling Surpries verrast in oud gemeentehuis

Kapellen -

Surpries is een tentoonstellingsproject waarbij lokale kunstenaars hun werk tentoonstellen, waaruit blijkt dat ongeacht de verscheidenheid van disciplines er toch een sterke verbondenheid bestaat tussen alle kunstwerken.

Annie Janssen, Chris Back, Christel Rapier, Guy Van Rossom, Ivan Janssens, Karin Quintin en Margot Klingenberg stellen hun werken tentoon onder het curatorschap van Johan Desmet.

Het werk van deze zeven exposanten is erg verscheiden. Dat geldt voor de thema’s die worden aangesneden en ook voor de gekozen disciplines. Zowel beeldhouwwerken, schilderkunst, fotografie, keramiek en assemblagekunst passeert de revue. Maar uit al die verscheidenheid blijkt dat er in al die werken en disciplines toch ook een grote verbondenheid bestaat.

Johan Desmet : “Die verbondenheid manifesteert zich onder meer in een grote passie voor het ‘maken’. De mogelijkheden van de verschillende disciplines, van vorm, lijn, kleur en volume worden intens en nieuwsgierig afgetast en ingezet in een artistiek verhaal. Precies dat ontrolt zich als een rode draad doorheen deze tentoonstelling. Deze tentoonstelling vertelt ook over de kritische plaats die de kunstenaars innemen in een maatschappij die bestaat uit hoogtes en laagte.”

Tentoonstelling loopt op zaterdagen 25 september en 2 oktober en zondag 26 september en 3 oktober van 11u tot 17u in ’t Oude Gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 2 in Kapellen. (evdw)

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio