©  BELGA

Dries Van Langenhove niet aanwezig bij start onderzoek regelmatigheid KI Gent

Bron: BELGA

In de zaak rond Schild & Vrienden, waarbij het parket de verwijzing vraagt voor oprichter Dries Van Langenhove en acht andere personen die lid waren van de groepering, gaat de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) donderdagnamiddag de regelmatigheid van het onderzoek na. Van Langenhove is niet aanwezig maar zijn advocaat Hans Rieder wil delen van het onderzoek nietig verklaard zien, onder meer omdat de eerste onderzoeksrechter in de zaak partijdig zou geweest zijn.

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van de Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen. Intussen is Van Langenhove Kamerlid, verkozen op een lijst van Vlaams Belang. De plenaire vergadering van de Kamer heeft in maart zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven en volgde het advies van de commissie Vervolgingen.  

Het parket vraagt voor Van Langenhove de verwijzing naar de correctionele rechtbank voor een inbreuk op de wapenwetgeving voor het bezit van pepperspray en diverse inbreuken op de racismewetgeving. Het gaat onder meer om “aangezet te hebben tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming”, “denkbeelden te hebben verspreid die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat” en behoren tot een vereniging “die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie” verkondigt. 

De Gentse raadkamer moet beslissen of Dries Van Langenhove en de andere verdachten zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden, maar de verdediging van Van Langenhove diende een verzoekschrift tot bijkomende onderzoekshandelingen in. Het verzoekschrift kwam er na de beslissing van onderzoeksrechter Annemie Serlippens om zich terug te trekken na het wrakingsverzoek van Van Langenhove, die aanvoerde dat Serlippens partijdig was.

De afdelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Gent stelde toen een nieuwe onderzoeksrechter aan, en het is die onderzoeksrechter die besliste dat er geen bijkomend onderzoek komt. Van Langenhove, bijgestaan door advocaat Hans Rieder, ging daartegen in beroep bij de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent, maar die wees ook de vraag tot bijkomend onderzoek af.

De KI voert wel een controle van de regelmatigheid van de rechtspleging uit, zoals voorzien in artikel 235 bis van het Wetboek van Strafvordering. Na de terugtrekking van onderzoeksrechter Serlippens zal de KI bekijken of het onderzoek objectief gevoerd werd, wat door de verdediging betwist wordt. Als de KI onregelmatigheden vaststelt kan het oordelen dat bepaalde onderzoekshandelingen nietig zouden zijn, waardoor die uit het dossier verwijderd zouden moeten worden. De KI kan in uitzonderlijke gevallen ook overgaan tot het vaststellen van het verval van de strafvordering, waardoor er geen proces zou komen tegen de leden van Schild & Vrienden.