De aannemer is bezig met de aanleg van een tijdelijke werfweg voor het doorgaande verkeer. 

De aannemer is bezig met de aanleg van een tijdelijke werfweg voor het doorgaande verkeer. ©  Hans Otten

Aanleg rotonde bij afrit Geel-Oost gaat echt van start

Laakdal -

Na een half jaar aan voorbereidende werkzaamheden gaat de feitelijke aanleg van een nieuwe rotonde bij afrittencomplex Geel-Oost naast de E313 in Eindhout (Laakdal) op 30 september echt van start.

Hans Otten

Het Agentschap Wegen en Verkeer stak in maart de spade in de grond voor de ingrijpende vernieuwing van de aansluiting van de op- en afritten van de E313 in Geel-Oost op de Nieuwe Baan (N174) in Eindhout. Daar gingen jaren aan planning en een aanslepende onteigeningsprocedure aan vooraf. De voorbije maanden rooide de aannemer het bos in de lus tussen afrit en Nieuwe Baan, sloopte hij een woning en verlegde de nutsleidingen, als voorbereiding op de eigenlijke ingrepen. Nadien volgde het verplichte archeologisch onderzoek.

Van de hoofdwerken gaat de eerste fase op 30 september officieel van start: de aanleg van een nieuwe, grote rotonde die in feite twee uit elkaar gelegen kruispunten van de Nieuwe Baan met elkaar verbindt: dat met de op- en afrit van de E313 richting Limburg en dat met de Heikantstraat.

De nieuwe grote rotonde moet de kruispunten van de Nieuwe Baan met de Heikantstraat verbinden met de op- en afrit naar de E313. 

De nieuwe grote rotonde moet de kruispunten van de Nieuwe Baan met de Heikantstraat verbinden met de op- en afrit naar de E313. ©  AWV

“Als voorbereiding op de aanleg van de rotonde legt de aannemer sinds 1 september een tijdelijke werfweg naast de huidige rijweg aan”, klinkt het bij AWV. “Die werkzaamheden lopen door tot 29 september zonder al te veel hinder voor het verkeer, om dan een dag later met de effectieve bouw van de rotonde van start te gaan. Vanaf 30 september passeert het noord-zuidverkeer op de Nieuwe Baan de werfzone via de tijdelijke werfweg. Ook beide op- en afritten naar de E313 blijven altijd open en bereikbaar tijdens de werken, op twee à drie weken na.”

Omdat de tijdelijke werfweg in feite net voor het kruispunt met de op- en afrit richting Limburg op de Nieuwe Baan aantakt, stelt AWV de verkeerslichten op dat kruispunt voor de duur van deze fase -ongeveer drie maanden- buiten dienst. Ook de Heikantstraat blijft in principe bereikbaar, maar daarvoor moet het verkeer een ommetje maken via de Steenweg op Meerhout.

De tijdelijke werfweg die het noord-zuidverkeer op de N174 moet volgen, maakt de aanleg van de rotonde mogelijk zonder verkeershinder.

De tijdelijke werfweg die het noord-zuidverkeer op de N174 moet volgen, maakt de aanleg van de rotonde mogelijk zonder verkeershinder. © AWV

In de operatie zit ook de aanleg van een nieuw, breder dubbelrichtingsfietspad begrepen. Omdat de arbeiders het huidige meteen opbreken, kunnen fietsers een tijdlang niet gewoon de N174 volgen. Ook op de tijdelijke werfweg is voor hen geen plaats. Zij moeten in beide richtingen een omleiding volgen via Achter de Bergen - Sint-Jozefstraat - Oude Vorstseweg - Steenweg op Meerhout.

In latere fases komen er ook nog een nieuwe carpoolparking, fietsenstallingen en een bushaven voor De Lijn bij. Ook aan de andere kant van de E313, aan de zogenaamde Triangel, plant AWV nog enkele aanpassingen.

MEER OVER Mobiliteit Kempen