Ongeveer 350 Antwerpenaars dienden eind mei klacht bij het gerecht.  

Ongeveer 350 Antwerpenaars dienden eind mei klacht bij het gerecht.  © Patrick De Roo

Gerecht seponeert strafklacht van Recht op Lucht: “Gemiste kans van parket om verantwoordelijkheid op te nemen”

Antwerpen -

Het Antwerpse parket seponeert de klacht van Recht op Lucht. Het actiecomité had in mei een klacht ingediend voor slagen en verwondingen, en schuldig verzuim tegen de stedelijke en Vlaamse overheid. “Dit is een gemiste kans voor het Antwerps parket om haar verantwoordelijkheid op te nemen”, zegt Tom Cox van Recht op Lucht.

Sacha Van Wiele

LEES OOK: Actie ‘Recht op Lucht’: Antwerpenaars klagen overheden aan voor slagen en verwondingen

Op vraag van Recht op Lucht hadden 350 Antwerpenaars klacht ingediend bij het parket. Het actiecomité hoopte met de strafzaak overheden aan te zetten om meer te doen tegen de luchtverontreiniging. De actievoerder kregen donderdag tijdens een gesprek met Antwerps procureur Franky De Keyzer te horen dat hun zaak zal worden geseponeerd.

Tom Cox.

Tom Cox. © Patrick De Roo

“Dit is een gemiste kans voor het Antwerps parket om haar verantwoordelijkheid op te nemen en de gezondheidsschade van duizenden Antwerpenaren ernstig te nemen”, zegt Tom Cox. “Zowel het Antwerpse stadsbestuur als de Vlaamse Regering weten al jaren dat hun beleid niet volstaat om de burgers van dit land te vrijwaren van gezondheidsschade.”

Oorzakelijk verband

Het Antwerpse parket bevestigt de seponering van de klacht, maar betreurt dat Recht op Lucht nu doet uitschijnen dat het gerecht zijn verantwoordelijkheid niet wil nemen.

“Het is juist omdat we luchtverontreiniging en de effecten op de gezondheid belangrijk vinden, dat we de mensen van Recht op Lucht persoonlijk hebben uitgenodigd om duiding te geven bij de seponering”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Uit onze juridische analyse blijkt dat een strafrechtzaak niet de juiste optie is. Je moet zonder enige twijfel een oorzakelijk verband kunnen aantonen tussen bijvoorbeeld wagens in de stad en de longaandoening van een persoon. Zich baseren op wetenschappelijk onderzoek is niet voldoende. Er is te veel twijfel en dat is in het voordeel van de beklaagden. We begrijpen wel dat de mensen van Recht op Lucht ontgoocheld zijn.”

Antwerps leefmilieuschepen Tom Meeuws (Vooruit) reageert kort op de beslissing van het parket.

“Dat de klacht nu wordt geseponeerd doet niets af van feit dat we alle inspanningen zullen leveren om de Antwerpse luchtkwaliteit verder te verbeteren”, zegt Meeuws.

Het actiecomité Recht op Lucht bekijkt met zijn juridisch team welke stappen ze nog kunnen ondernemen.

“Die komen er zeker”, zegt Cox. “Onze eerste optie was het strafrechtelijke pad. We bekijken of deze opties nu wel echt is afgesloten. Ik verwacht volgende week duidelijkheid. De juridische logica mag dan complex zijn, de feiten zijn duidelijk.”

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio