Aan de kant van Schelle zijn de voorbereidende werken al volop aan de gang. 

Aan de kant van Schelle zijn de voorbereidende werken al volop aan de gang. © Bart Roggeman

Aanleg van brug over Vliet wordt voorbereid

Schelle, Hemiksem -

Aan de Vliet zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de voetgangersbrug die Schelle en Hemiksem gaat verbinden, al volop aan de gang. Toch blijft het nog wachten tot het najaar 2022 vooraleer ze in gebruik kan worden genomen, doordat er vanwege het broedseizoen een tijd niet kan worden gewerkt.

Voor de boogbrug met een overspanning van 42 meter, die wordt uitgevoerd in duurzaam en onderhoudsvrij cortenstaal, worden momenteel de landhoofden geconstrueerd. Aan de kant van Schelle kan er worden voortgebouwd op het bestaande historische landhoofd dat onderdeel was van de vroegere scheepswerf. Aan de andere kant, aan de abdijsite in Hemiksem, wordt een nieuw landhoofd opgetrokken.

“Die werkzaamheden zullen ongeveer tot maart 2022 in beslag nemen”, vertelt Luc Bouckaert (CD&V) burgemeester van Hemiksem. “Daarna moeten de werkzaamheden vanwege het broedseizoen worden onderbroken. Intussentijd wordt de brug klaargemaakt en in mekaar gezet om ze dan na augustus meteen te kunnen plaatsen. In het najaar 2022 zullen we dan het langverwachte traject kunnen inwandelen.”

De nieuwe brug, die zowel door voetgangers als fietsers kan worden gebruikt, maakt een rechtstreekse verbinding tussen het kerkplein van Schelle en de abdijsite in Hemiksem. “Het is een voorbode voor de verdere bestemming van de Sint-Bernardusabdij. Binnen een aantal jaren willen we in de zuidvleugel de intergemeentelijke bibliotheek onderbrengen en ruimte creëren voor cultuurbeleving. De brug zorgt voor een vlotte en veilige verbinding voor cultuurliefhebbers die vanuit Schelle en Niel komen.”

Hemiksem maakt van de gelegenheid gebruik om ook het ‘historisch dokje’ dat zich op de abdijsite bevindt, in ere te herstellen. Het eeuwenoude restant wordt weer zichtbaar gemaakt en opgewaardeerd en ernaast wordt ook een wandelpad aangelegd.

De brug is een realisatie van de gemeenten Hemiksem en Schelle samen met Stichting Kempens Landschap. Ook de Vlaamse Landmaatschappij en de provincie komen tussen in de kosten. Die zijn geraamd op 800.000 euro.

Vanwege de werkzaamheden voor het brughoofd is er aan de zijde van Schelle momenteel geen doorgang vanaf het kerkplein naar de Vlietdijk.

Bart Roggeman

MEER OVER

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio