©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Geen sociaal akkoord bereikt bij het spoor

Er is geen sociaal akkoord bereikt bij het spoor. De vakbonden hebben voor de tweede keer een voorstel van sociaal akkoord, met de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2021-2022, verworpen. Er zijn nog geen concrete acties gepland, zo werd aan vakbondszijde vernomen. De spoordirectie betreurt de afwijzing.

Bron: BELGA

Tijdens een bijeenkomst van het sturingscomité lieten de vakbonden ACV-Transcom, ACOD Spoor en VSOA-Spoor aan de directie weten dat ze het protocol van sociaal akkoord opnieuw afwijzen. Ze hadden dat begin juli ook al eens gedaan.

Er was bij de eerste afwijzing aan de directie gevraagd om haar voorstellen rond arbeidsvoorwaarden, loon en welzijn grondig aan te passen, maar volgens Peter Vanderborght van ACV-Transcom kwam het tweede voorstel grotendeels overeen met het eerste. “Het is bij de oude tekst gebleven”, zegt hij. “Er werden wel enkele gevoeligheden geschrapt, maar die zijn onvoldoende. En waar er een toegift werd gedaan, werd die aan de andere kant teruggenomen.” Ook het tweede voorstel is daarom “als onevenwichtig beoordeeld” door de achterban.

“We moeten vaststellen dat het ontwerp, dat als budgettair neutraal werd voorgesteld, weinig onderbouwd is en te veel ruimte laat voor openstaande vragen”, zegt ook de vakbond VSOA-Spoor. “Dit beantwoordt niet aan de verwachtingen van onze spoorwegmensen.”

Geen concrete acties

Concrete acties hebben de vakbonden nog niet gepland. Maar VSOA laat wel weten dat er binnenkort over volgende stappen zal worden beslist. “We zullen geen enkele twijfel laten over onze vastberadenheid om de terechte eisen van de spoorlieden te laten horen”, stelt de vakbond.

ACV’er Vanderborght betreurt nog dat er eigenlijk op geen enkel moment echte onderhandelingen zijn gevoerd. “De vaststelling is dat dit het einde is en dat er geen sociaal akkoord zal zijn”, zegt hij. De vakbondsman voegt wel toe dat het niet uitgesloten is dat er over bepaalde dossiers nog apart met de directie zal worden onderhandeld.

Dat laatste bevestigen ook de directies van de spoorbedrijven NMBS, Infrabel en HR Rail. “De sociale dialoog wordt verdergezet binnen de organen voor sociaal overleg en we blijven, in samenwerking met de vakbonden, het werkkader ontwikkelen waarin de Belgische spoorwegen de mogelijkheid hebben om hun mobiliteitsmissie van vandaag én morgen te vervullen”, zeggen de spoordirecties in een persbericht.

Beste evenwicht

De directies betreuren dat er geen sociaal akkoord is bereikt. Ze zeggen dat ze streefden naar een akkoord dat “het beste evenwicht vormt tussen een beter welzijn en een hogere koopkracht van alle medewerkers, de noden van de klanten, en de toekomst van de entiteiten in deze bijzonder uitdagende context”.

Ze wijzen erop dat ze dezelfde koopkrachtmaatregelen voorstelden als in 2019, maar “nu zonder daartegenover een aanzienlijke productiviteitsverhoging te zetten”. Ze stelden naar eigen zeggen onder meer voor om de werkgelegenheidsgraad op nagenoeg hetzelfde niveau houden als vandaag, de maaltijdcheques te verhogen van 5,5 naar 6,5 euro en een fietsvergoeding in te voeren.