Woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen moet meer duidelijkheid geven voor wie op zoek gaat naar een sociale woning. 

Woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen moet meer duidelijkheid geven voor wie op zoek gaat naar een sociale woning. © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Huisvestingsactoren in elf Kempense gemeenten fuseren tot één maatschappij

Kempen -

De sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in elf Kempense gemeenten fuseren eind volgend jaar tot één organisatie: Woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen. De fusie komt er om één aanspreekpunt te creëren voor mensen die op zoek zijn naar een sociale woning.

Marc Peeters

De betrokken gemeenten zijn Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Westerlo, Grobbendonk, Herentals, Herenhout, Olen en Vorselaar. “Deze elf gemeenten tellen vandaag drie sociale huurmaatschappijen: Zonnige Kempen, De Woonbrug en Geelse Huisvesting”, weet de burgemeester van Vorselaar Lieven Janssens (ActieV).

“Daarnaast zijn er nog de koop en ontleenmaatschappij Kleine Landeigendom Zuiderkempen en de sociale verhuurkantoren SVK Zuiderkempen en SVK Isom. De geplande fusie van deze zes organisaties tot één woonactor is een antwoord op de vraag van de Vlaamse overheid om meer transparantie te scheppen voor de kandidaat-huurders of -kopers”, zegt Janssens.

De elf burgemeesters benadrukken de voordelen van deze samensmelting. “Mensen kunnen voortaan aankloppen bij een duidelijke organisatie. Met een wachtlijst, een inschrijvings- en toewijzingssysteem, een plaats waar ze terechtkunnen met hun vragen.”

Ook bouwdossiers zullen meer efficiënt kunnen aangepakt worden. “Tegelijk brengen we de deskundigen in de verschillende aspecten van sociaal wonen samen”, meent Janssens.

Slagkracht

De partners kozen ook bewust voor een bestuursmodel dat heel dicht bij de inwoners én de gemeenten blijft. Er wordt gewerkt met zonale comités waar de inwoners al mee vertrouwd zijn: Neteland en Zuiderkempen. Hoe de fusie en het één-loketsysteem concrete invulling krijgen, wordt later nog bepaald. Er is er een duidelijke ambitie om heel dicht bij de gemeente en haar inwoners te blijven.

Het is nu aan de woonactoren en de elf gemeenten om deze eenwording verder concreet uit te werken. Daarvoor is er nog tijd 1 januari 2023. Dan treedt Woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen juridisch in werking. (mph)

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio