©  Hollandse Hoogte / Roel Burgler

Steeds meer 65-plussers voor de klas, ook één 80-plusser

In het afgelopen schooljaar bleven 619 leerkrachten aan de slag nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikten. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Karolien Grosemans (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

dvt

De afgelopen vijf schooljaren steeg hun aantal met maar liefst 75 procent. “In tijden van acuut lerarentekort is het een goede zaak dat gepensioneerde leerkrachten die willen lesgeven dat ook doen. Bovendien bezitten ze een schat aan kennis en ervaring”, aldus Grosemans.

Sinds 1 september 2012 kan een personeelslid na de leeftijd van 65 jaar onder bepaalde voorwaarden volwaardig aan de slag blijven in het onderwijs. De laatste vijf schooljaren steeg dit aantal van 350 in 2016 tot 619 in 2021. Een toename van ruim 75 procent.

Afgelopen schooljaar werkten 341 mannen en 278 vrouwen verder na de leeftijd van 65. Dat is opvallend tegenover het grote genderverschil bij het jongere onderwijspersoneel. Er werken immers veel meer vrouwen dan mannen in het onderwijs. In het schooljaar 2002 was nog maar 64 procent van het onderwijzend personeel een vrouw, nu is dat volgens de minister al 75 procent. Vroeger trok het lerarenberoep meer mannen aan en dat zie je nu in de cijfers terug van leerkrachten die aan de slag blijven nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikten”, klinkt het.

80-plusser

Het merendeel van de leerkrachten dat doorwerkt, is tussen 65 en 67 jaar oud. Toch zijn er een aantal uitschieters. Zo zijn twintig leerkrachten ouder dan 75 jaar en is één leerkracht zelfs 80 jaar oud. Daarnaast nam ook het aantal leerkrachten dat minstens een tijdelijke opdracht aanvaardde na hun pensionering toe. Afgelopen schooljaar waren dit er 1.129. “In het kader van de bijsprong is het voor gepensioneerde leerkrachten heel eenvoudig geworden om er enkele uren bij te nemen. De laatste jaren steeg dit aantal al met meer dan de helft. Ik verwacht dat die stijging zich de komende jaren verderzet”, aldus Grosemans.