Het kerkje van het voormalig Engels kamp. Er zal onderzocht worden of het enige erfgoedwaarde heeft. 

Het kerkje van het voormalig Engels kamp. Er zal onderzocht worden of het enige erfgoedwaarde heeft. ©  kma

Vroeger Engels kamp wordt bedrijventerrein

Emblem -

Er zit schot in de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein op het voormalig Engels kamp aan de Oostmalsesteenweg in Emblem. Igean kocht in 2006 5,2 hectaren van het Engels kamp over van Defensie. De gemeenteraad van Ranst heeft nu de lastgevingsovereenkomst goedgekeurd, waardoor de gebouwen gesloopt kunnen worden.

Kristin Matthyssen

Van 1952 tot 2006 was er een grote Britse basis in Emblem. Door de Koude Oorlog wilden de Britten bases in Europa om eventueel snel door te kunnen reizen naar probleemgebieden. Belgische werknemers en Britse militairen werkten samen in een gesloten gebied met een eigen schooltje waar buitenstaanders zelden binnen geraakten. De hoge prikkeldraad rondom bewijst nog dat de Britten beducht waren voor aanslagen, zoals van de IRA.

Na de sluiting van de Britse basis werd een deel omgevormd tot veiligheidscentrum Campus Vesta. Intercommunale Igean kocht ook 5,2 hectaren voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein tegen de Oostmalsesteenweg. In 2011 werd hiervoor al het RUP Campus Vesta goedgekeurd, dat het betrokken terrein bestemde als lokaal bedrijventerrein.

Om het terrein verkooprijp te maken, moeten de aanwezige gebouwen afgebroken worden en moeten er nieuwe wegen en nutsleidingen aangelegd worden. Igean zal deze werken uitvoeren in naam van en voor rekening van de gemeente Ranst. De projectnota en lastgevingsovereenkomst werden goedgekeurd in de gemeenteraad.

De nieuw te realiseren KMO-gronden zullen aansluitend worden verkocht. Het terrein en de typische witte gebouwen zijn momenteel volledig overwoekerd. Er groeien zelfs bomen op de platte daken. Oppositieraadslid Tine Muyshondt (CD&V) toont zich tevreden dat er eindelijk iéts met die wildernis gebeurt, al vindt ze het teleurstellend dat er als voorziene einddatum 2024 staat. “Dat komt omdat we moeten wachten tot de heraanleg van de Oostmalsesteenweg”, legt burgemeester Johan De Ryck (N-VA) uit. “De nieuwe KMO-zone moet kunnen aangesloten worden op de riolering.” Muyshondt vreest dat het dan nog langer kan duren, want de heraanleg van de N14 is nog niet voor morgen. Ze vindt de door Igean geraamde opbrengsten ook te miniem. Volgens de oppositie mag de gemeente zich niet laten ringeloren en moet ze beseffen dat ze goud in handen heeft.

Raadslid Christel Engelen (Vlaams Belang) vroeg of er bij de sloop van de gebouwen nagekeken kan worden of het aanwezig kerkje bewaard kan blijven. Het zou om een Anglicaanse kerkje gaan. Volgens burgemeester De Ryck zal de erfgoedwaarde van het kerkje eerst onderzocht worden.

De typische witte gebouwen van het vroeger Engels kamp. 

De typische witte gebouwen van het vroeger Engels kamp. ©  kma

De aanwezige gebouwen worden gesloopt. 

De aanwezige gebouwen worden gesloopt. ©  kma

In het Engels kamp geraakte je niet zomaar binnen.  

In het Engels kamp geraakte je niet zomaar binnen.  © kma