Dorpslijst Sander dringt erop aan versneld werk te maken van ontharding met onder meer gevelbeplanting, zoals hier in Hoboken. 

Dorpslijst Sander dringt erop aan versneld werk te maken van ontharding met onder meer gevelbeplanting, zoals hier in Hoboken. © Jan Van der Perre

Dorpslijst Sander hekelt klimaatpact

Kontich -

Het lokaal energie- en klimaatpact met de Vlaamse overheid dat bij de gemeenten op tafel ligt, werd ook in Kontich ondertekend. Oppositiepartij Dorpslijst Sander vindt het een maat voor niets. “Een concrete planning ontbreekt, de timing is veel te traag”, zegt fractieleider Joost Fillet.

“Helaas worden de Europese klimaatdoelen met dit pact niet of te laat gehaald”, betoogt Fillet. “Bovendien stelt het pact slechts één deadline en dat is 2030. Er is geen enkel tussendoel, hoewel de gemeentelijke doelstellingen worden geformuleerd tot 2025. Er wordt geen enkele link hiermee gelegd. Alles in dit pact kan dus worden uitgesteld tot de volgende bestuursperiode of zelfs tot 2029.”

“De ‘waterbom’ van juli in Wallonië heeft de hoogdringendheid nogmaals aangetoond. Alleen als we de grootste inspanningen de komende vijf jaar realiseren, kunnen de ambities van 2030 worden gehaald. Het is tijd voor actie, niet om plannen, op de verschillende niveaus, te blijven maken.”

Dorpslijst Sander dringt daarom erop aan om versneld werk te maken van concrete acties zoals het ontharden van openbaar domein en de creatie van 10 kilometer extra haag- of geveltuinbeplanting en twintig bijkomende natuurgroenparken.

“Met een aantal van die zaken wordt al wel degelijk volop rekening gehouden”, reageert schepen van Groenzorg Wim Claes (Open Vld). “Bij elke heraanleg proberen we zoveel mogelijk te ontharden of met open grachten en wadi’s te werken. Een aantal suggesties voor ontharding die Sander doet, staat al op onze lijst. Naast de autodeelsystemen die al bestaan, komt er binnenkort ook een fietsdeelsysteem. Het pact legt nu concrete cijfers zoals 1 boom per Vlaming op. Met die cijfers gaan we nu aan de slag om ons beleid te versterken en waar mogelijk nog te versnellen.”

(bar)