In Balen zijn er vanaf 1 oktober drie maximumsnelheden van kracht. 

In Balen zijn er vanaf 1 oktober drie maximumsnelheden van kracht. © rr

Zone 50 in omgeving Most, Vennen, Schoorheide, Stotert en Gervoort

Balen -

In Balen treedt er een aangepast snelheidsplan in werking. Zo wordt de zone 50 uitgebreid in de omgeving van De Most, Vennen, Schoorheide, Stotert en Gervoort.

De gemeentelijke diensten van Balen zijn momenteel bezig met het vervangen van de verkeersborden op een aantal locaties in de gemeente. Dat is onder meer het geval in De Most, Vennen, Schoorheide, Stotert en Gervoort, waar 50 kilometer per uur de maximumsnelheid wordt.

Vanaf het moment dat de nieuwe verkeersborden er staan, is de aangepaste regeling meteen van kracht. Tegen 1 oktober moet alles rond zijn. Vanaf dan zijn er drie maximumsnelheden van kracht in Balen: 30 kilometer per uur aan de scholen en recreatiedomein Keiheuvel, 70 kilometer per uur op de gewest-, verbindings- en ontsluitingswegen (behalve voor bebouwde kom en andere uitzonderingen) en 50 kilometer per uur op alle andere wegen.

Het bestaande snelheidsplan was gezien de stijgende verkeersdrukte en het toenemende aantal woningen niet meer afgestemd op de huidige woon- en verkeersfunctie. Met deze aanpassing wil de gemeente de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verhogen.  (mto)

MEER OVER Mobiliteit Kempen