©  BELGA

Bart De Wever hoopvol over confederalisme in 2024

N-VA-voorzitter Bart De Wever hoopt dat de geesten in Vlaanderen de komende jaren zo zullen rijpen dat na de verkiezingen van 2024 stappen naar het confederalisme mogelijk zijn. “De verarming van Vlaanderen door de federale stilstand zal zo tastbaar worden dat niemand het zonlicht nog zal kunnen loochenen”, verklaarde De Wever zaterdag op een partijbijeenkomst in Brussel.

dvtBron: Belga

Na de gezinsdag vorige week in Plopsaland, verzamelden leden en kopstukken van N-VA zaterdag in Tour & Taxis. De partij organiseerde er een academische zitting naar aanleiding van haar twintigste verjaardag. Op de gastenlijst stonden ook buitenlandse sprekers, zoals voormalig Beiers cultuur- en onderwjsminister Monika Hohlmeier (CSU) en voormalig lid van de Nederlandse Tweede Kamer, Han ten Broeke (VVD).

In zijn slotwoord blikte voorzitter De Wever terug op de voorbije 20 jaar, waarin N-VA uitgroeide van minipartij naar leidende formatie in Vlaanderen. Er is echter een grote maar, aldus De Wever. “Tijdens onze twintig levensjaren als partij zagen we het federale niveau van kwaad naar erger gaan. Er is niets meer over van wat ooit de Belgische democratie is geweest.”

Bij de vorming van de Vivaldi-regering werd voor De Wever op dat vlak het dieptepunt bereikt. En zoals zijn partij al vaker verklaarde, gelooft De Wever niet dat de federale regering noodzakelijke structurele hervormingen zal doorvoeren, met nefaste gevolgen voor het noorden van het land. “Iedere dag dat België als een stuurloos schip voor pampus ligt, smelt het geld van de Vlaamse spaarder verder weg in de steeds diepere put.”

Maar De Wever is niettemin optimistisch. “De tijd is rijp. De verarming van Vlaanderen door de federale stilstand zal zo tastbaar worden dat niemand het zonlicht nog zal kunnen loochenen. De democratische tegenstelling tussen Vlaanderen en Wallonië zal zo groot worden dat niemand nog geloofwaardigheid kan geven aan het federaal bestuur”, gelooft de voorzitter. En daarom kan enkel het confederalisme een oplossing bieden, met N-VA als enige partij die daarvoor kan zorgen, aldus De Wever.