©  Hollandse Hoogte / Jordi Huisman

Coronapandemie versnelde digitalisering in Wallonië

De coronapandemie heeft de digitalisering in Wallonië versneld, dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van het Agence wallonne du Numérique (AdN). Maar de digitale kloof blijft groot.

Bron: Belga

Vorig jaar bezat 96 procent van de Waalse gezinnen een toestel om op het internet te gaan, zoals een smartphone, laptop of tablet. Het aantal gezinnen dat geen toegang had, halveerde tegenover 2019.

Zo’n 18 procent van de huishoudens verklaarde dat ze geïnvesteerd hadden in toestellen, met name voor het onderwijs van de kinderen (57 pct) of voor telewerk (42 pct). De coronapandemie versnelde die evolutie dus. Maar voor één op tien van de gezinnen met kinderen bleek de uitrusting niet te volstaan om aan alle digitale noden te voldoen.

Zo’n 12 procent van de gezinnen vindt ook de internetverbinding te zwak, 31 procent beoordeelt die matig, en slechts iets meer dan de helft (57 procent) van de gezinnen is tevreden over zijn internetverbinding.

De digitale competenties zijn slechts iets verbeterd op een jaar tijd, vooral bij de vrouwen werd er progressie gemaakt. Maar ruim een derde van alle Walen zou graag meer vorming krijgen om de vaardigheden beter te beheersen.

“De tendens gaat in de goede richting, maar er is nog belangrijke vooruitgang mogelijk”, stelde bevoegd minister Willy Borsus. Hij maakt zich vooral zorgen over de digitale kloof die blijft bestaan en die nieuwe discriminaties mogelijk maakt. In het relanceplan is alvast 266 miljoen euro voorzien voor de verdere digitalisering, klinkt het.