©  ISOPIX

Rudi Vervoort : “Debat over verplichte vaccinatie moet op gang worden gebracht”

Bij het netwerk van Iris Ziekenhuizen in Brussel gaan ze akkoord met de uitspraak van Brussels minister-president Rudi Vervoort om het debat over verplichte vaccinatie op gang te brengen. De uitbreiding van het gebruik van het Covid Safe Ticket vindt Etienne Wéry, afgevaardigd bestuurder van de Iris Ziekenhuizen, een goede zaak. Hij pleit er voor om het ook buiten Brussel in te voeren.

Bron: Belga

“We beginnen te begrijpen dat COVID-19 een ziekte is waarmee we nog jaren moeten omgaan. Het lijkt ons goed dat het debat over verplichte vaccinatie, voor de gehele of een deel van de bevolking, op gang wordt gebracht. Niet enkel binnen de overheden, maar ook in samenspraak met andere actoren uit de samenleving”, zegt Wéry.

De vierde golf treft het Brussels gewest en zijn ziekenhuizen het hardst. In de Iris Ziekenhuizen verzorgen ze momenteel 70 coronapatiënten op de gewone verpleegeenheden en liggen 29 mensen met COVID-19 op intensive care, dat is 35 procent van de capaciteit van bedden op de dienst intensieve zorg. Een stabilisatie, maar het is nog te vroeg om al van een trend te spreken. De uitbreiding van de coronapas is daarom een goede zaak, vindt Wéry.

“Wij verwelkomen de invoering van het Covid Safe Ticket als bijkomend middel in de strijd tegen besmetting. We dringen aan op de handhaving van de gezondheidsbeschermingsregelen voor iedereen en op een zo ruim mogelijke toepassing van het CST, ook buiten het grondgebied van het Brussels Gewest, want corona kent geen grenzen”, verklaart Wéry.