© Jeroen Hanselaer

DE WEEK VAN SACHA. Verdedigen Vooruit en Open Vld hun standpunten rond mobiliteit in de gemeenteraad?

Antwerpen -

Heeft de grootste coalitiepartner N-VA de regie binnen de Bourgondische coalitie strak in handen of laten Vooruit en Open Vld van zich horen? Op die vraag weten we maandagavond tijdens de gemeenteraad een antwoord. Op basis van de raadscommissies afgelopen week lijkt het erop dat beide coalitiepartners burgemeester Bart De Wever (N-VA) en mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) niet tegen de haren willen strijken.

Sacha Van Wiele

Op de agenda staan maandag twee onderwerpen die voor deining zorgen in de stad. Het dodelijke verkeersongeval in de Lange Leemstraat zette het debat over de plek van de wagen en de verkeersveiligheid op scherp. De tussenkomsten van Antwerps Groen-fractieleider Imade Annouri in de raadscommissies van Kennis en schepen van Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld) waren een verademing. Hij wilde weten op basis van welke elementen beslist is om de conflictvrije regeling aan het kruispunt Lange Leemstraat terug te draaien. Welke schepenkabinetten waren daarbij betrokken? En wie is verantwoordelijk? Op die laatste vraag kreeg hij een duidelijk antwoord van Marinower. De bevoegdheid en de verantwoordelijkheid liggen bij de mobiliteitsschepen. In de eerdere communicatie werd aangegeven dat het een collectieve verantwoordelijkheid was.

Het leek wel een eeuwigheid geleden dat een gemeenteraadslid nog met zo’n precisie een dossier opbouwde voor het politieke debat in de raad. De Vooruit-fractie, een partij die zich in het verleden toch kritisch uitliet in het mobiliteitsdebat, geraakte niet verder dan vragen te stellen over de ongevallen met steps en de vaststelling dat fietsers in een fietsstraat bijna van hun sokken worden gereden. Terechte vragen, maar compleet naast de kwestie in het debat rond het ongeval in de Lange Leemstraat.

Open Vld-fractieleidster en toekomstig schepen Erica Caluwaerts zweeg. Opmerkelijk, want zij zei in een recent interview dat ze rond mobiliteit eens een goed, diepgaand gesprek wil hebben met schepen Kennis. Haar toekomstig collega en partijgenoot Willem-Frederik Schiltz stond wel al eens met zijn fiets boven het hoofd op protestacties rond verkeersveiligheid.

Het tweede thema was het skateverbod op de Scheldekaaien. Daarover bleef Vooruit helemaal stil, terwijl fractieleider Hicham El Mzairh juist een pleitbezorger is van urban culture en sports. Jeugdschepen Jinnih Beels (Vooruit) bevestigde dat er geen overleg was met de skaters. De stedelijke jeugdraad sprak zich uit tegen dit verbod. Het citaat van Beels van december 2020 klinkt nu nogal hol: “We willen een beleid voeren voor, door en met de jongeren”. Wie liet zich nu rollen in dit skateverbod: de fractieleider of de Vooruit-schepenen?

Het is uitkijken naar het politieke debat in de gemeenteraad. Verdedigen Vooruit en Open Vld hun eerder ingenomen standpunten of slikken ze die in het belang van de rust binnen het schepencollege in? Niet alleen vanuit de oppositiebanken, maar ook vanuit de N-VA zal aandachtig worden geluisterd naar de collega’s van Vooruit en Open Vld.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio