©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

PFOS-vervuiling: “Sanering vervuilde gronden Oosterweel is nu niet haalbaar”

Een sanering van de vervuilde gronden die worden verzet door de Oosterweelwerken is op dit moment niet haalbaar. Dat verklaarden de studiebureaus die de bodemanalyses hebben uitgevoerd woensdag in de onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement naar de PFOS-vervuiling.

Bron: BELGA

De parlementsleden hoorden woensdag de tijdelijke handelsverenigingen (THV's) RoTS en ATLAS. Die voerden op vraag van bouwheer Lantis de bodemanalyses uit in aanloop naar de Oosterweelwerken.

De THV's zijn samengesteld uit studiebureaus Witteveen+Bos en Sweco. De directie van beide bureaus ontkende woensdag druk te hebben ervaren in de uitoefening van hun onderzoek. Ze stonden namelijk ook in voor de opmaak van een normeringskader voor PFOS, dat enkele jaren geleden nog ontbrak. Zij kwamen tot een drempelwaarde van 70 microgram PFOS per kilogram droge materie voor bouwkundig gebruik.

"Ik ga ten stelligste ontkennen dat wij druk hebben gevoeld", zei Erwin Malcorps van Sweco. "Gedurende al die jaren hebben wij voortschrijdend onderzoek gedaan om normen te kunnen vastleggen, rekening houdend met gegevens uit het buitenland. We hebben altijd voorstellen gedaan om tot een zo goed mogelijk streng normeringskader te komen."

De ergst vervuilde grond wordt verpakt en in een berm verwerkt op de terreinen van chemiebedrijf 3M. Een volledige sanering zit er momenteel niet in. "We praten over volumes van 130.000 kubieke meter die in de berm terechtkomen", zei Malcorps. "Vandaag is het niet evident om een dergelijk volume technisch en naar capaciteit in Vlaanderen te saneren. Maar zoals de berm vandaag ontworpen is, sluiten we toekomstige sanering niet uit."

Erwin Malcorps en zijn collega Mark van Straaten van Witteveen+Bos gaven in de commissie aan dat het de bedoeling was om de ingepakte grond in de berm te bedekken met een laag vrijliggende grond met een zelfde graad van vervuiling. Volgens het standstill-principe zou dat toegelaten zijn. Die situatie zorgt echter voor ongeloof bij verschillende partijen en ook de Commissie Grondverzet, onder leiding van de door de regering aangestelde opdrachthouder Karl Vrancken, heeft intussen aangeraden om af te dekken met zuivere grond.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio