© Guy Delforge

Critical Mass: fietsen voor mobiliteit en klimaat

Puurs-Sint-Amands -

Woensdagavond werd onder impuls van het Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant, Burgerbeweging ProMobiel en Fietsersbond Klein-Brabant/Vaartland een Critical Mass Bike Ride georganiseerd. Onder het motto ‘Wij houden het verkeer niet op. Wij zijn het verkeer’.

Guy Delforge

Critical Mass evenementen vinden hun oorsprong in San Francisco, waar ze in 1992 voor het eerst gehouden werden. Van daaruit verspreidden ze zich naar steden over de hele wereld.

“Met deze Critical Mass fietsen we door de straten van Puurs en omgeving met respect voor de verkeersregels, maar bepalen we door onze massa wel de snelheid van het verkeer”, zegt Ludo Segers van het Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant. “We rijden deze keer ook langs een aantal kritische punten waar klimaatchaos dreigt en ook langs punten waar er oplossingen zijn voor wonen en mobiliteit die rekening houden met de grenzen van onze aarde.”


 

 © Guy Delforge

“In Puurs-Sint-Amands en Bornem zijn we te weinig ambitieus”, zegt Segers. “Tijdens meerdere zogenaamde inspraakmomenten gaven burgers en vertegenwoordigers van burgerbewegingen hun visie en legden nota’s neer. Hierop kwam nauwelijks terugkoppeling zodat we nog altijd niet weten welke de beleidskeuzes zijn. En een visie is nodig, want Puurs-Sint-Amands zit ruim boven het gemiddelde van Vlaanderen op het vlak van verstening en ruimtebeslag; de studiebureaus, die het beleidskader Ruimte en mobiliteit voorbereiden en die betaald worden door de gemeente, gaven de ernst van de situatie aan. Overstromingen in Puurs-Sint-Amands zijn niet uitgesloten. Vier jaar geleden werden door de Vlaamse regering signaalzones aangeduid met een hoog risico op wateroverlast. Ook in Kalfort komen deze voor: De Chiro-site in de Van Kerkhovenstraat; de site achter de basisschool in het Winkelveld; de site achter het Fabiolapark. Nochtans zijn er plannen om hier te bouwen. De plekken zouden perfect kunnen dienen als natuurlijke spons bij wateroverlast.” De burgerbewegingen, hebben nog een hele reeks andere eisen, zoals een prioritaire inzet op andere mobiliteit waarbij aan fietsers voorrang wordt gegeven door in elk dorp fietsstraten te realiseren.

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio