©  BELGA

Provincie Antwerpen beloont 11 studenten met Prijs voor Mondiaal Onderzoek

De provincie Antwerpen heeft woensdag de Prijs voor Mondiaal Onderzoek uitgereikt voor afstudeerprojecten over het globale Zuiden. Elf studenten van verschillende onderwijsinstellingen kregen een prijs voor hun onderzoek rond thema’s als klimaat, vluchtelingen en mensenhandel.

Bron: Belga

“We willen studenten prikkelen en laten nadenken over mondiale thema’s, wat belangrijk en relevant is gezien de toenemende globalisering. Daarom hebben we de provinciale Prijs voor Mondiaal Onderzoek”, zegt Luk Lemmens, gedeputeerde van Mondiaal Beleid.

In totaal werden elf prijzen uitgereikt: vier vanuit het Instituut voor Tropische Geneeskunde, drie vanuit het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid van de UAntwerpen en telkens één vanuit de UAntwerpen, AP Hogeschool, Karel De Grote Hogeschool - Sint Lucas en de Thomas More Hogeschool.

De provincie reikt de prijzen voor Mondiaal Onderzoek uit sinds 1996. Elke winnaar krijgt een bedrag, medaille en oorkonde.