©  BELGA

Hilde Crevits laat steundossiers aan 3M controleren

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) heeft de inspectiedienst van het agentschap VLAIO de opdracht gegeven alle dossiers van steun aan 3M te controleren op de correcte uitvoering van de investeringen en op het respecteren van de subsidievoorwaarden. Er wordt juridisch onderzocht wat de mogelijkheden tot terugvordering zijn.

Bron: Belga

Het wringt dat de overheid een bedrijf steunt om efficiënter en duurzamer te werken en dat het bedrijf langs de andere kant verder vervuilt, vindt minister Crevits. Ze reageert daarmee op de subsidies die 3M de voorbije jaren heeft gekregen. Volgens Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) heeft 3M sinds 2013 voor 5,13 miljoen euro steun gekregen van de verschillende ministers van Economie.

LEES OOK: 3M kreeg miljoenen aan Vlaamse subsidies en ‘ecologische’ steun: “Hallucinant en wraakroepend”

Minister Crevits zelf verwijst naar de strategische transformatie- of ecologiesteun die verschillende ministers de voorbije jaren drie keer toekenden. Het gaat om ecologiesteun (887.542,56 euro) in 2014 voor een investering voor de productie van solventvrije kleefstoffen. Daarnaast was er in 2018 strategische transformatiesteun (303.925,60 euro) voor opleidingen en een jaar nadien ecologiesteun (341.235 euro) voor investeringen in een nieuwe thermische oxidatie-eenheid.

Net als elke aanvraag zijn ook deze aanvragen getoetst aan de voorwaarden om in aanmerking te komen. Het laatste ging om een installatie die broeikasgassen vermindert, met belangrijk effect op de totale Vlaamse uitstoot. Dit gaat om volledig andere stoffen dan de PFAS die voor de bodemvervuiling zorgt en staat daar dan ook volledig los van, benadrukt de minister. Op hetzelfde moment liep er ook een bodemsaneringstraject.

MEER OVER PFOS-vervuiling