Een werknemer uit de chemiesector geeft les in het middelbaar, in de hoop de jongeren warm te maken voor een job in zijn sector.  

Een werknemer uit de chemiesector geeft les in het middelbaar, in de hoop de jongeren warm te maken voor een job in zijn sector.  ©  Joris Herregods

Grootste tekort aan personeel in Belgische industrie in bijna veertig jaar

Het gebrek aan arbeidskrachten in de Belgische industrie is het grootst sinds het begin van de metingen van de Europese Commissie in 1985. Nochtans zijn er nog steeds heel veel werklozen. “We moeten de weeffouten in de verschillende statuten van werkloosheid, uitkeringen en controles daarop herbekijken”, zegt Pieter Leuridan, arbeidsmarktexpert van ondernemersorganisatie Voka Antwerpen-Waasland.

Christof Willocx

MEER OVER