© ATV

Umicore in beroep tegen verstrenging lood-in-bloednormen van Antwerps provinciebestuur

Umicore in Hoboken tekent beroep aan tegen de bijstelling van de bijzondere voorwaarden van zijn omgevingsvergunning, waardoor het materiaaltechnologiebedrijf zich aan strengere lood-in-bloednormen moet houden. Dat meldt het Antwerpse provinciebestuur. “Wij betreuren die beslissing”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens.

Bron: BELGA

Umicore wordt door de beslissing van de Antwerpse deputatie van 17 juni verplicht om maatregelen te nemen zodat de norm voor lood-in-bloed nog dit jaar gemiddeld maximaal 3,5 µg/dl bedraagt bij kinderen van 1 tot en met 12 jaar. Vervolgens worden in de tijd verdere dalingen opgelegd. Tegen 31 december 2025 mogen de lood-in-bloed-concentraties nog een gemiddelde van 2 µg/dl bedragen, met maximaal een 95e percentielwaarde van 4 µg/dl. 

Umicore tekent bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir beroep aan wegens onhaalbaarheid van deze normen. De deputatie betreurt dit. “Het uitgangspunt van de aangepaste voorwaarden in de vergunning is dat de lood-in-bloed-concentraties van de kinderen moeten dalen naar een zo laag mogelijk haalbaar niveau”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Omgevingsvergunningen. 

“De opgelegde grenswaarden voor lood-in-bloed zijn veel strenger dan voorheen en gebaseerd op de huidige actuele wetenschappelijke inzichten. Deze zijn ambitieus, maar in het belang van de gezondheid van de bewoners. Wij betreuren daarom de beslissing van Umicore, maar wachten de beslissing van de minister af.”

Umicore gaf eerder al te kennen dat de normen van het Antwerpse provinciebestuur uitermate ambitieus zijn en veel strenger dan de richtwaarden die internationaal gevolgd worden. “We zijn ervan overtuigd dat nieuwe verbeterprojecten en investeringen ertoe zullen leiden dat de stofuitstoot verder zal dalen, met een verdere daling van lood in bloed tot gevolg. We vragen overleg met de overheid om een robuuste en betrouwbare methode vast te leggen die nodig is voor het bepalen van de norm en het beoordelen van onze inspanningen”, stelde Johan Ramharter, Senior Vice President Umicore in juli.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio