© Filip Spoelders

Archeologisch onderzoek bereidt komst kunstacademie voor

Borsbeek -

Op het terrein van Fort 3 in Borsbeek is de eerste stap gezet naar een nieuwbouw voor Academia. De kunstacademie zal op termijn zijn oud gebouw inruilen voor een nieuw enkele meters verder.

De bouw van een kunstacademie is de tweede stap uit het driewervenplan van Borsbeek. De eerste stap, de bouw van woningen en appartementen aan de watertoren, is reeds begonnen. Op het sluitstuk, de aanpassingen aan het gemeentehuis, is het nog even wachten.

Een toekomstbeeld van Academia.

Een toekomstbeeld van Academia. © RR

“De eigenlijke werken aan Academia zijn nog niet begonnen. Op de plaats waar de academie komt werden een reeks onthardingen uitgevoerd zodat het archeologisch onderzoek kon doorgaan. Dit onderzoek is ondertussen gebeurd. We moeten een tweetal weken afwachten of dit onderzoek iets heeft opgeleverd. Pas als er geen verder archeologisch onderzoek nodig is, kunnen we een startdatum voor de bouw bepalen”, stelt schepen voor Openbare Werken, Walter Kiebooms (N-VA).

De nieuwe Academia komt enkele meters naast de oude waar tot voor kort het skatepark was. Naast klaslokalen en ateliers krijgt het gebouw een ruimte voor de medewerkers van de technische dienst van de gemeente. Hun oud lokaal op het binnenfort zal nadien afgebroken worden. (fisp)  

Links de oude Academia, rechts komt de nieuwbouw.

Links de oude Academia, rechts komt de nieuwbouw. © Filip Spoelders