Waarom het een goede zaak is dat Heidi Rakels of Jean-Michel Saive straks het BOIC gaat leiden

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) bepaalt allang niet meer het topsportbeleid. Toch is het niet onbelangrijk dat vandaag voor het eerst sinds wijlen Jacques Rogge, bijna dertig jaar geleden, weer een gewezen topsporter aan de top staat: of ex-judoka Heidi Rakels of ex-tafeltennisser Jean-Michel Saive.

Hans Jacobs

MEER OVER