©  BELGA

Zwaar vervuilde grond blijft voorlopig liggen op Oosterweelwerf

Van de ernstig vervuilde grond die ze volgens eerdere plannen zou verwijderden, graaft Lantis maar de helft af. Het is maar de vraag of die grond na afloop van de Oosterweelwerken nog altijd even toegankelijk is voor sanering.

Stijn Cools en Maxie Eckert