De gebouwen van CG Power Systems. 

De gebouwen van CG Power Systems. © Dirk Vertommen

Site van CG Power Systems biedt ruimte voor duurzaam bedrijventerrein

Mechelen -

De stad Mechelen liet een ruimtelijke visie opmaken over wat er moet gebeuren met de site van CG Power Systems aan de Antwerpsesteenweg. Een deel van het terrein komt in handen van Pauwels Transformers, maar de rest van de site moet ontwikkeld worden als een duurzaam bedrijventerrein.

Stijn Van de Sande

Na het faillissement van CG Power Systems worden de terreinen en gebouwen aan de Antwerpsesteenweg verkocht. Een groot deel van het terrein wordt voor minstens negen jaar gehuurd door Pauwels Transformers, dat de activiteiten deels zal verderzetten. Voor het achterste deel van de site werden er in het ruimtelijk structuurplan geen specifieke voorwaarden openomen. Daarom liet de stad een ruimtelijke visie uitwerken.

“Het vrijkomen van een deel van de terreinen is een unieke gelegenheid om het bedrijventerrein te herdenken en te hertekenen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Economie Greet Geypen (Vld-Groen-m+). “Maar een duidelijke visie is daarbij belangrijk. Potentiële kopers krijgen zo een beter beeld van wat er mogelijk is. Het is belangrijk dat er opnieuw economische activiteit is op deze site, maar die moet in harmonie zijn met de omgeving.”

Duurzaam bedrijventerrein

Studiebureau Atelier Romain werkte een toekomstvisie uit waarbij er gestreefd wordt naar een zo duurzaam mogelijk bedrijventerrein. “Zo moet parkeren maximaal gestapeld gebeuren, bijvoorbeeld ondergronds of op het dak van een gebouw”, zegt Geypen. “De site moet ook waterneutraal ontwikkeld worden met voldoende wadi’s en bufferbekkens. Langs de Vrouwvliet wordt dan weer een zone van dertig meter gevrijwaard.”

Het terrein moet ruimte bieden aan verschillende grotere bedrijven. “Grotere spelers vinden moeilijker een geschikte locatie en ze laten makkelijker toe om in te zetten op gedeeld ruimtegebruik. Bijvoorbeeld wat de parking, het onthaal of restaurant betreft”, klinkt het. “80% van de totale vloeroppervlakte moet worden toegewezen aan bedrijven die groter zijn dan 500m². In combinatie met de goede ligging heeft de site heeft dan ook veel potentieel voor onder meer semi-industriële KMO’s, KMO’s met showroom en onderzoekslabo’s.”

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio