Kalmthoutse Heide wil Nationaal Park worden, maar buurgemeenten zijn daar niet blij mee

Stabroek, Kalmthout, Brecht, Brasschaat, Essen, Kapellen -

Grenspark Kalmthoutse Heide wil zich kandidaat stellen om een Nationaal Park te worden. Buurgemeente Stabroek stapt niet mee in dat verhaal. Ook bij enkele andere omliggende gemeenten is er weerstand, zelfs in thuisgemeente Kalmthout. De omvorming zou te veel onduidelijkheden en juridische onzekerheid doen ontstaan voor land- en tuinbouw. “Op de vergadering kregen we een nota en een bijpassend plan voorgelegd, waarop het Grenspark al zo goed als alles had ingevuld. Dat is geen eerlijke manier van werken”, zegt Stabroeks burgemeester Rik Frans (N-VA).

LEES OOK: DISCUSSIE. Moet de Kalmthoutse Heide een Nationaal Park worden?

Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in de oprichting van een viertal Nationale Parken. Dat worden gebieden met internationale uitstraling, een uitzonderlijke natuur en een unieke beleveniswaarde, die een troef vormen op het vlak van recreatie en toerisme. Het Grenspark Kalmthoutse Heide wil zich kandidaat stellen.

Om zich voor 15 september kandidaat te stellen moeten een hele reeks voorwaarden worden vervuld. Zo moeten onder andere de gemeenten die grenzen aan het Grenspark en vlak bij het natuurgebied liggen een advies uitbrengen over de conceptnota die het Grenspark heeft opgesteld.

 

 ©  Getty Images

Een Nationaal Park moet voldoende groot zijn om de aanwezige soorten en habitatgebieden in stand te houden voor een periode van twintig jaar. Daarom is bij aanvang een kerngebied nodig van minstens 5.000 hectare. Dat moet in een groeitraject leiden tot een kerngebied van minimaal 10.000 hectare.

Het Grenspark Kalmthoutse Heide is op dit moment om en bij de 6.000 hectare groot en heeft een kerngebied van 5413 hectare. Het Grenspark wil dat kerngebied uitbreiden met 7.700 hectare. Daarom maakte het een conceptnota waarin onder meer wordt bekeken hoe die doelstelling qua uitbreiding kan worden gerealiseerd.

Burgemeester Rik Frans van Stabroek: “15 september is de deadline voor het insturen van de kandidatuur. Pas eind augustus worden contact opgenomen met de gemeenten. Op de vergadering kregen we een nota en een bijpassend plan voorgelegd, waarop het Grenspark al zo goed als alles had ingevuld. Dat is geen eerlijke manier van werken. Wanneer we die conceptnota ondertekenen, stemmen we in met de verdere uitwerking van de kandidatuur en gaan we akkoord om mee te werken aan de volgende fase van de kandidatuurstelling. Dat houdt in dat we als gemeente meewerken om het gebied te laten uitgroeien tot minstens 10.000 hectare.”

© evdw

Landbouwschepen Sarah Demartelaere (N-VA): “Zo’n engagement heeft een sterke impact op de ruimtelijke ordening en op de landbouwgronden. We tellen om en bij de 35 landbouwers die ongeveer 800 hectare bewerken in de gemeente. De conceptnota zegt zonder omhaal dat intensieve landbouw een bedreiging is. Er staat ook in dat bepaalde zones in aanmerking komen voor bebossing en dat in een Nationaal Park geen ruimte is voor landbouw.”

“Het is vooral de rechtsonzekerheid en de onduidelijkheid naar de toekomst voor (jonge) landbouwers die ons heeft doen besluiten om neen te zeggen tegen die conceptnota”, zegt Rik Frans nog. “Wanneer landbouwgrond onderdeel wordt van een Nationaal Park, gaan andere regels gelden. Hoe zit het met uitbreiding van landbouwbedrijven? Komt er een bouwstop of komt landbouwgrond tussen nu en twintig jaar in aanmerking voor bosuitbreiding? Op deze en andere vragen heeft de Vlaamse overheid geen antwoord.”

Landbouwer Frans De Schutter verdedigt het standpunt van zijn Stabroekse collega’s: “Deze conceptnota bevat alleen vage omschrijvingen. Men heeft het vooral over recreatie en toerisme, zo goed als nergens wordt gesproken over landbouw.”

© Tom Palmaers

Ook andere gemeenten willen geen blanco cheque ondertekenen. Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs: “Wij beslissen pas volgende week, maar zijn niet geneigd om mee te stappen.” Brecht ondertekent de nota niet. Brasschaat zegt ja, mits voorwaarden. Ook Essen wil garanties voor woonbos Wildert. Kapellen zegt ja tegen het Grenspark, maar ondertekent evenmin omwille van de vele onzekerheden.

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio